Finançar els cobraments i els pagaments

Finançament internacional

Amb l’opció més adequada, el descompte comercial i/o el finançament per a les seves operacions d’exportació i importació. Trobi l’alternativa que li encaixi més bé per anticipar el cobrament de les seves exportacions ja fetes o per finançar el procés de producció prèvia a l’exportació.

Anticipi l’import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats de les operacions de la seva activitat comercial a l’estranger, així com dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb tercers.

BS Confirming és un servei de gestió de pagaments a proveïdors que permet a la seva empresa delegar la funció de pagaments a Banc Sabadell. A mesura que les factures que s’han de pagar són conformades pel client, el banc informa els proveïdors que té instruccions d’efectuar el pagament al venciment i, alhora, els ofereix finançament sense recurs d’aquests pagaments.

El forfaiting consisteix en la compra sense recurs de drets de cobrament certs, líquids i exigibles, a mitjà i llarg termini, usualment derivats de crèdits documentaris, garanties bancàries i efectes canviaris.

El facturatge consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures al banc perquè en gestioni el cobrament. N’hi ha diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs.

Una solució de finançament en unes condicions preferents per ajudar-lo a impulsar el seu negoci de comerç exterior. Per si necessita finançar el seu procés d’internacionalització, o bé si les seves necessitats de tresoreria han canviat com a conseqüència d’un increment en les seves exportacions i/o importacions.

Li oferim solucions de finançament a mitjà i llarg termini, amb subvenció oficial, d’exportacions de maquinària, béns d’equip i altres béns i serveis tècnics d’origen espanyol.