Diagnòstic tutoritzat

Un expert en internacionalització l’ajudarà a valorar les capacitats de l’empresa en el moment d’afrontar un projecte d’internacionalització. No comenci a exportar sense posar a punt aspectes essencials de la gestió de negoci, del producte, de la política de preus, de la gestió de marques, de les seves capacitats tècniques i humanes… Si ha realitzat l’autodiagnòstic i desitja aprofundir i començar a definir àmbits i estratègies de millora, el diagnòstic tutoritzat li resultarà indispensable.

Sol·liciti un diagnòstic per a la seva empresa i rebrà una proposta amb un descompte del 10% sobre els preus habituals.

amec es una organización empresarial cuyos miembros, principalmente pymes, gozan de una alta vocación internacional e innovadora. Nuestro objetivo es que las empresas compitan en un mercado global creando un marco de servicios, información y networking que permita la mejora competitiva de manera constante y facilite así su internacionalización e innovación.

Més productes de: Diagnosi exportadora

Autodiagnòstic d’exportació

Banco Sabadell

Efectuï lliurement i d’una manera senzilla un diagnòstic de les seves capacitats exportadores, comprovi quines són les seves fortaleses i les seves debilitats i aprengui com millorar.

Desitja obtindre l'aventatge exclusiu?

El trucarem per informar-lo de com aconseguir-la: