Impuls tecnològic per a la internacionalització

Facilitem oportunitats en l’espai econòmic digital i donem suport en el seu aprofitament. Les etapes de la transformació per trobar clients en escenaris nous:

  • Anàlisi de la maduresa digital i internacional dels models de negoci<
  • Recursos disponibles
  • Selecció de mercats digitals d’interès
  • Definició del mix d’oportunitats d’e-commerce internacional: botigues pròpies, de tercers i marketplaces
  • Pla d’e-marketing internacional
  • Tecnologies impulsores necessàries

Para acceder al servicio, haga clica aquí.

Abonament gratuït amb 5 hores d’assistència telemàtica relativa a la transformació digital, amb la indicació del codi ABONAMENTGOEXPORT.

Inycom es una empresa tecnológica española con 35 años de experiencia, presencia en todo el territorio y más de 550 profesionales comprometidos en la transformación digital. En su sector de e-business internacional cuenta con expertos en comercio exterior, e-commerce, marketing internacional, y comunicación digital.

Més productes de: Màrqueting

Definir el pla de màrqueting internacional

AMEC

Defineixi la seva implantació en el mercat internacional amb un pla de màrqueting dissenyat per experts en el sector.

Avantatge exclusiu

Pla de màrqueting en fires

AMEC

Optimitzi la seva presència en fires ajustant la seva proposta al públic objectiu que li interessa més amb l’ajuda d’un equip professional.

Avantatge exclusiu

Pack de visibilitat

Kompass

Anunciar-se en un portal amb més de set milions de visitants arreu del món és una de les bases per créixer amb èxit.

Avantatge exclusiu