Perú

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Perú

Oportunitats per a l’empresa espanyola en Perú.

Fortaleses

 • Forts vincles comercials amb Espanya, vuitè client comercial més important del Perú, i porta d’entrada a Europa.
 • Elevat creixement economicofinancer sostenible.
 • Reformes estructurals en l’àmbit empresarial impulsades pel Govern.
 • Abundant dotació de recursos naturals.
 • Marc legal flexible en matèria d’inversió estrangera.

Inversiones

 • Sector construcció. 88.000 milions d’USD en projectes d’infraestructura fins al 2021, principalment en energia, transport, telecomunicacions i infraestructura d’aigua.
 • Altres sectors potencials: productes siderúrgics, equips per a la construcció, maquinària agroalimentària (especialment reg), envasament i embalatge, electrònica i informàtica i maquinària tèxtil.
 • Ampli recorregut en mercats significatius d’importació per al Perú, com ara medicaments, productes químics i serveis per a la mineria.

Perspectives

 • Concessió dels Jocs Panamericans de 2019 i construcció els pròxims anys de «ciutats planificades» promogudes per l’Estat peruà.
 • Procés de desdolarització liderat pel BCRP.
 • Presència espanyola encara bastant reduïda en els sectors químic i de serveis relacionats amb la mineria, els quals registren alts volums d’importació al país.

Debilitats

 • Vulnerable a les fluctuacions en els preus de minerals i metalls (principals exportacions).
 • Fràgil clima de negocis amb un ampli sector informal.
 • Dèficit actual en infraestructures.

BS en Perú

Experiencia

L’oficina de representació de Lima, oberta el 2015, posa a la seva disposició un equip que l’atendrà amb professionalitat i dedicació, d’una manera individual i personalitzada.

La nostra oficina reuneix un coneixement a fons de les peculiaritats del mercat peruà i del sector financer local, d’organismes espanyols presents al Perú i de les institucions públiques.

Servicios

 • Orientació i introducció de l’empresa espanyola al mercat local.
 • Assessorament en múltiples productes financers: crèdits bilaterals, crèdits sindicats, club deals, finançament de projectes.
 • Contacte regular amb empreses espanyoles i locals de múltiples sectors i amb agents públics i privats al país.
 •  Seguiment d’operacions.

Jornada Destinació el Perú: un país d’oportunitats.

Faci clic aquí per veure el vídeo

Estructura empresarial en Perú

Constituent una entitat estrangera

Una societat estrangera es pot establir al Perú amb les modalitats següents.

Oficina de representació:

exclusivament gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials.
No es permet fer negocis ni transaccions que signifiquin ingressos.

Sucursal:

perquè una societat estrangera pugui desenvolupar negocis de caràcter permanent al Perú, ha d’establir una sucursal amb domicili al territori nacional.

Constituent una entitat al Perú

Empresa individual de responsabilitat limitada (EIRL):

constituïda per una persona jurídica de dret privat amb patrimoni propi diferent del del seu titular, que sempre és una persona física. L’EIRL pot fer operacions civils i comercials.

Societat comercial de responsabilitat limitada (SRL):

de dos a vint participacionistes, els quals no responen personalment per les obligacions de l’empresa.

Societat anònima (SA):

els socis no responen solidàriament pels deutes socials. El capital social està representat per accions nominatives, que són les aportacions dels socis. Mínim dos accionistes (persona física o jurídica, resident o no resident).

Hi ha dues modalitats diferents:

 • Societat anònima oberta (SAA), amb un nombre màxim d’accionistes il·limitat.
 • Societat anònima tancada (SAC), amb un màxim de vint accionistes.

El Govern continua impulsant reformes que afavoreixin l’entorn empresarial; ara constituir una societat és més fàcil (no s’exigeix capital mínim) i àgil (26 dies).

Mitjans de pagament en Perú

Cobrament

Exportacions al Perú

 • Crèdit documentari (LC):
  permet al venedor disposar d’una alta seguretat de cobrament, subjecte a regulacions internacionals.
 • Remesa d’exportació.
 • Avals:
  emesos per entitats peruanes i contragarantits per BS.
 • Transferència simple / ordre de pagament.
 • Gir bancari: 
  s’ha d’expedir a nom d’una persona física o d’una empresa.
 • Xecs bancaris:  
  quan els negociadors es coneixen i hi ha confiança mútua.

Pagament

Importacions des del Perú

 • Crèdit documentari (LC):
  promesa de pagament bancari a la vista o a termini condicionada a la correcta presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  l’exportador lliura els documents comercials al seu banc contra pagament, l’acceptació d’una lletra o la presentació d’un pagaré. Es regeix per la publicació 522 de la Cambra de Comerç Internacional (CCI) i les lleis locals.
 • Avals
 • Transferència simple / ordre de pagament: 
  pagament que fa l’importador a l’exportador per mitjà dels bancs.

Protocol de negociació internacional en Perú

 

 • La salutació més comunament utilitzada és l’encaixada de mans. Cal dispensar un tracte formal.
 • En les presentacions s’utilitza el cognom precedit de senyor/senyora, i és habitual l’ús de títols professionals (enginyer, professor, doctor), sobretot quan es tracta amb càrrecs públics.
 • En les negociacions s’atorga un gran valor a les relacions personals.
 • Les negociacions s’acostumen a desenvolupar amb lentitud.
 • És habitual el regateig; per tant, convé deixar prou marge de negociació.
 • En les converses s’han d’evitar temes relatius a política, terrorisme o passat colonial, llevat que sigui l’interlocutor peruà qui introdueixi el tema.

 

Contacte

Perú

Victor Andrés Belaunde, 214
Oficina 401B
San Isidro - Lima
Tel. (+51) 1 441 4644

Contactar