Servei d’assessoria tècnica (SAT)

Servei d’assessoria tècnica (SAT)

El SAT l’ajuda a:

  • Identificar les normes tècniques que apliquen a productes i serveis per a la posada al mercat.
  • Analitzar i aclarir el contingut de les normes tècniques relacionant-lo amb la legislació aplicable en un país.
  • Conèixer els requisits exigits per la legislació nacional, comunitària i de tercers països.
  • Localitzar  normes i reglamentació tècnica que es necessiten per importar o exportar productes.

Per a accedir al servei, faci clic aquí.

Descompte del 5% indicant “BONIFICACIÓ EXPORTAR PER CRÉIXER” en observacions.

Organización privada, independiente y sin ánimo de lucro cuya misión es desarrollar actividades de normalización en España y evaluación de la conformidad con ámbito mundial y contribuir así a la competitividad de las empresas y su posicionamiento en los mercados. Trabaja en más de 70 países.

Més productes de: Normes i certificació

AENORmes. Suscripció a normes i col·leccions

AENOR

Subscrigui’s als butlletins de normes amb actualització automàtica i accés en línia, classificades per àrees i sectors.

Avantatge exclusiu

Cercador de certificats

AENOR

Trobi certificats vigents d’empreses, productes i serveis emesos per AENOR.

Avantatge exclusiu

Cercador de normes

AENOR

Conegui l’existència de normes de qualsevol tipus i consulti-les en línia.

Avantatge exclusiu