Risc país

Risc país

CESCE posa a disposició dels seus clients un diagnòstic dels riscos derivats del comerç i la inversió en l’exterior elaborat per la Direcció de Risc País i Gestió de Deute de CESCE: quadres macroeconòmics, fitxes risc país, documents sobre Espanya, informe risc país, fitxes risc inversió.

Per a accedir al servei, faci clic aquí.

Servei gratuït

Especializados en gestión del riesgo comercial, CESCE aporta seguridad a los intercambios a través de la información y la tecnología.

Ofrece soluciones integrales de crédito, gestiona el riesgo del crédito por cuenta del Estado a la internacionalización de las empresas españolas y aporta información y servicios especializados.

Més productes de: Informació país

Plan de estrategia internacional

ALTIOS

Define el plan de expansión internacional para su empresa.

Avantatge exclusiu

Anàlisi export/import per país

Enantio

Eina que permet conèixer les importacions i exportacions de tots els països del món per a qualsevol producte.

Avantatge exclusiu

Claus per vendre amb èxit

AMEC

Descobreixi les 10 claus principals per vendre amb èxit, específiques per a cada mercat.

Avantatge exclusiu

Informació del país

ICEX

Consulti els indicadors econòmics principals, les notícies i les estadístiques dels mercats als quals estudia expandir el seu negoci.

Ràting país

Standard & Poor’s

Verifiqui la qualificació més actualitzada segons Standard & Poor’s per al seu país objectiu.