Crèdits documentaris d’exportació

Crèdits documentaris d’exportació

Per a accedir al servei, faci clic aquí.

Més productes de: Crèdits documentaris i garanties

Garanties i cartes de crèdit standby

La garantia constitueix un compromís bancari davant d’un tercer, per compte del client, i assegura que es compleix una obligació contractual. Es pot assegurar una obligació de pagament, un lliurament de mercaderia o una prestació de servei, l’execució d’una obra, la devolució d’un pagament anticipat, un deute davant la duana o qualsevol altra obligació derivada d’un contracte.

Crèdits documentaris d’importació

El crèdit documentari li permet, com a importador, tenir la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà si el venedor ha complert amb els termes i les condicions expressats en el crèdit, que han de ser el reflex d’allò que s’ha acordat al contracte amb el proveïdor.