Assegurança de crèdit

Assegurança de crèdit

CESCE ofereix el servei de transferència del risc més avançat del mercat que ajuda la seva empresa a prevenir el risc d’impagament de la totalitat de la seva cartera de clients o, si ho prefereix, dels riscos que vostè consideri més crítics. CESCE ha desenvolupat un sistema d’anàlisi, gestió i seguiment de riscos amb una immillorable capacitat predictiva i ha ajustat la presa de decisions, fixant les primes en funció del risc atribuïble a cada un dels deutors.

 Així mateix, en cas d’impagament obtindrà la seva indemnització en un termini màxim de dos mesos, el més curt del mercat.

Per a accedir al servei, faci clic aquí.

Servei gratuït previ registre.

Especializados en gestión del riesgo comercial, CESCE aporta seguridad a los intercambios a través de la información y la tecnología.

Ofrece soluciones integrales de crédito, gestiona el riesgo del crédito por cuenta del Estado a la internacionalización de las empresas españolas y aporta información y servicios especializados.