Xina

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Xina

Oportunitats per a l’empresa espanyola a la Xina

Fortaleses

 • Primer receptor d’inversió directa estrangera (IDE).
 • Mercat domèstic en expansió.
 • Creixent classe mitjana.
 • País en vies de desenvolupament amb necessitats d’infraestructura i d’abastiment d’energies netes.
 • Sistema financer sòlid.

Debilitats

 • Estricte control en la circulació de capitals.
 • No convertibilitat total del CNY i alta regulació en operacions financeres.
 • Alta burocràcia de les administracions per a les tramitacions de permisos i llicències.
 • Sistema judicial en desenvolupament.
 • Reformes pendents en el sistema legal i el sistema financer.

Inversions

 • Oportunitats relacionades amb el consum en infraestructures, energies renovables i turisme.
 • Indústria i fabricació avançades.

Perspectives

 • Més protagonisme del sector privat.
 • La Xina s’enfronta a reptes econòmics i socials per mantenir l’entorn de creixement.
 • S’accelera l’obertura del
  sector financer i la internacionalització del renminbi (RMB).
 • La Xina promou la iniciativa de construir el cinturó econòmic de la Ruta de la Seda.

Banc Sabadell a la Xina

Experiència

Banc Sabadell va ser el primer banc espanyol a arribar al país: el 1991 va obrir una oficina de representació a Pequín i el 2005 es va produir l’obertura d’una segona oficina de representació a Xangai, centre neuràlgic de l’activitat comercial i financera de la Xina.

Serveis

 • Assessorament i acompanyament en l’establiment de l’empresa espanyola a la Xina.
 • Servei individualitzat a través dels contactes desenvolupats al país.
 • Seguiment de les operacions d’importació/exportació a través de la relació desenvolupada amb la banca local.
 • Suport de projectes i licitació.

Estructura empresarial en Xina

Establiment d’empreses

Representació i agència

Una de les modalitats més utilitzades per implantar-se a la Xina és l’oficina de representació (OR). Un dels avantatges que té, respecte de les joint ventures(JV) o les filials 100% estrangeres (WOFE), és que no necessita capital inicial i que suporta una fiscalitat més senzilla i reduïda. L’oficina de representació és un vehicle concebut per fer activitats a compte de la seva empresa matriu, ja que no té personalitat jurídica pròpia.

Tipus de societats

A la Xina es pot constituir empresa 100% estrangera (wholly foreign owned enterprise o WFOE) i empreses mixtes (o joint ventures). En aquest darrer cas es tracta d’empreses en el capital de les quals participen inversors estrangers i inversors xinesos.

Per a l’establiment tant d’una WFOE com d’una joint venture, s’ha cancel·lat, en general, el requisit de capital mínim.

Abans de constituir l’empresa, caldria consultar l’Administració per a la Indústria i el Comerç local, que informa dels processos i els requisits sobre l’establiment de cada tipus de societat (depenent de l’activitat que durà a terme l’empresa).

L’Administració xinesa ha simplificat considerablement els tràmits per a l’establiment de les empreses estrangeres al país. A més a més, hi ha despatxos professionals de consultors i advocats especialitzats en la implantació d’empreses a la Xina.

Mitjans de pagament en Xina

Cobrament

Exportacions a la Xina

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant xinès (importador).
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a la Xina. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bond, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting).

Pagament

Importacions des de la Xina

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en Xina

És important tenir en compte la idiosincràsia xinesa.

 • Els xinesos són magnífics negociadors.
 • Les negociacions es duen a terme a través d’una xarxa de relacions i contactes entre persones que cooperen entre si i intercanvien favors.
 • La reputació, la imatge, la fama, la rellevància pública i el prestigi d’una persona davant la societat són molt importants a la cultura xinesa.
 • Per aprofundir la relació amb la part xinesa, una bona opció és parlar de negocis durant els àpats o preparar regals per a les reunions.
 • La paciència sempre és la nostra aliada. No s’ha de mostrar mai en reunions amb la part xinesa que perdem els nervis.
 • Utilitzar targetes en anglès per un costat i en caràcters xinesos per l’altre denota un gran respecte per la seva cultura.

Contacte

Oficina de representació de Xangai

Westgate Mall, room 1605 A
1038, Nanjing West Road
200041 - Shanghái
Tel. (+86) 21 62718347

Oficina de representació de Pequín

Sky Plaza Building
Unit 805, 8/Floor
46, Dongzhimen Wai Street
Dongcheng District 100027 - Pekín
Tel. (+86) 10 84608366/77/88

Contactar