Unió dels Emirats Àrabs

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Unió dels Emirats Àrabs

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Unió dels Emirats Àrabs

Fortaleses

 • Excel·lent posició geogràfica.
 • Un dels països amb més seguretat i estabilitat política de la regió.
 • Grans fons de riquesa sobirana.
 • Mercat laboral flexible i barat.
 • Mercat interior i regional en creixement.

Interès econòmic creixent de les empreses espanyoles els darrers anys, cosa que s’ha traduït en una presència més gran d’empreses espanyoles al país.

 • Llibertat de flux de capitals.
 • Escassa càrrega tributària.
 • Múltiples projectes de construcció, enginyeria i consultoria en fase de licitació.

Debilitats

 • Una certa opacitat juridicoeconòmica.
 • Excessiva burocratització en tràmits administratius.
 • Crisi política en alguns països de l’entorn.

Inversions

Hi ha oportunitats en:

 • Obra civil, modernització i ampliació d’infraestructures.
 • Sector hoteler i de restauració.
 • Transport.
 • Alimentació.
 • Sector químic.
 • Sector mediambiental (energies renovables).

Hi ha més de quaranta zones franques (free zones) en què poder-se establir, especialitzades en diferents sectors econòmics o multisectorials. La més important és la zona franca de Jebel Ali a Dubai.

Perspectives

 • Les mesures adoptades pel Govern amb l’objectiu de liberalitzar el mercat i diversificar l’economia del país han incentivat la inversió estrangera, la qual cosa ha permès que s’hagin assolit taxes de creixement del PIB superiors al 5% els darrers anys.
 • La projecció de l’FMI per als pròxims anys és de creixements superiors al 3%.

Banc Sabadell a UEA

Experiència

Banc Sabadell, mitjançant la seva oficina de representació a Dubai, principal ciutat financera i de serveis als Emirats Àrabs Units, ofereix un ampli coneixement de la regió i és el primer banc espanyol que s’ha establert a la zona del golf Pèrsic.

Banc Sabadell manté relacions de corresponsalia amb la majoria de les entitats financeres de cada país, ja que la seva presència ha estat contínua des de fa més de dues dècades, primer a Beirut i ara a Dubai. Així mateix, manté àmplies línies comercials amb la banca local per facilitar a l’empresa espanyola l’operativa de comerç exterior.

Serveis

 • Introducció de l’empresa espanyola al mercat i a la banca locals.
 • Assessorament en múltiples productes financers: crèdits documentaris, remeses documentàries, avals i garanties, confirmació internacional de pagaments, cobertures de risc…
 • Suport a projectes i inversions als EAU.
 • Contacte continu amb empreses espanyoles, companyies locals, agents o els seus clients..
 • Seguiment d’operacions.

Estructura empresarial en Unió dels Emirats Àrabs

Com a societat local:

És necessari un soci local dels Emirats Àrabs Units, que a més ha de tenir almenys el 51% del capital social. Hi ha diversos tipus de societats, si bé la més comuna entre els estrangers és la LLC (limited liability company).

Establir una sucursal

En aquest cas, el 100% de la propietat pot estar en mans estrangeres, tot i que sempre és necessari tenir un sponsor o agent local (dedicat a tasques burocràtiques). Hi ha tres tipus de sucursals:

 • Branch office (activitat comercial).
 • Consultancy office (activitat professional).
 • Oficina de representació o liaison office (no pot fer activitat comercial, però sí promoure els seus productes i fer-ne màrqueting).

Establir-se en una zona franca

Les zones franques tenen la seva pròpia regulació. S’hi permet crear empreses amb personalitat jurídica pròpia i sense necessitat d’agent o soci local, ja que la mateixa free zone actua com a tal (amb la qual cosa l’inversor controla el 100% del capital).

Una molt bona opció per a empreses estrangeres que no tenen necessitat d’instal·lar-se dins del país i que cobreixen tot l’Orient Mitjà i controlen el 100% de la propietat.

Mitjans de pagament en Unió dels Emirats Àrabs

Cobrament

Exportacions als UEA

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari pagadora contra la presentació de documents acreditatius de l’exportació. És un mitjà de pagament molt utilitzat als Emirats Àrabs Units i a la regió. És el mètode més segur d’exportar béns als EAU.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc local. És més flexible i menys costós que un crèdit documentari, però no representa cap garantia de cobrament. Generalment, es tracta de remeses documentàries amb pagament per efectes a la vista.
 • Transferència:
  a través de la xarxa de corresponsals que BS té a la regió. És el mitjà de pagament més insegur, per la qual cosa cal conèixer bé l’importador/comprador.

Pagament

Importacions des dels UEA

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació. Està subjecte a les regles de la CCI acceptades internacionalment.
 • Remesa d’Importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant del comprador per part del banc espanyol.
 • Confirmació de pagaments:
  finançament sense recurs a favor de proveïdors estrangers.
  Avançament de pagaments al proveïdor amb anterioritat a la data de venciment de les factures, amb la qual cosa s’elimina el risc d’impagament de les vendes. Beneficia la relació comercial entre l’empresa importadora espanyola i el proveïdor dels EAU.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en Unió dels Emirats Àrabs

 • Les relacions personals i duradores són fonamentals en els negocis per crear vincles comercials satisfactoris a llarg termini.
 • Els àrabs són excel·lents negociadors i exigents en qualitat-preu sobre els productes o serveis que els ofereixen.
 • És determinant mostrar respecte pels costums, la religió i la cultura del país.
 • No és recomanable parlar de política ni emetre judicis de valor respecte a aquesta qüestió.
 • L’anglès està perfectament estès al país, però pot ajudar en les relacions conèixer algunes expressions àrabs.

Cal tenir paciència en les negociacions i no mostrar pressa ni nerviosisme durant aquestes.

Contacte

Unió dels Emirats Àrabs

Hassanicor Building
Ofic.104, 1st Floor
Sheikh Zayed Road
Al Barsha First - Dubai
Tel. (+971) 43996860

Contactar