Singapur

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Singapur

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Singapur

Fortaleses

 • Gran facilitat per a l’establiment d’empreses i desenvolupament de negocis.
 • País estratègic dins del grup ASEAN (centre logístic, financer, tecnològic i de negocis). Principals països ASEAN: Singapur, Vietnam, Malàisia, Indonèsia i Tailàndia.
 • Sistema legal sòlid, consolidat, transparent i eficient.
 • Estabilitat política i econòmica.
 • Excel·lent infraestructura. Població d’alt nivell educatiu i formatiu.

Debilitats

 • Limitació de l’espai físic i del creixement de la població.
 • Vulnerable als shocks econòmics externs.
 • Costos alts amb tendència a perdre competitivitat.
 • Algunes restriccions a la concessió de permisos de treball i quotes per a nous residents permanents.

Inversions

 • Singapur és un dels principals receptors d’inversió estrangera a Àsia, que en bona part han estat inversions industrials.
 • Oportunitats relacionades amb química fina i petroquímica, sector farmacèutic i de biotecnologia, indústria mèdica, serveis…
 • Dret a transferir i repatriar en divises, capital, beneficis, dividends, interessos, amortitzacions de préstecs, royalties…
 • Incentius a la inversió estrangera per a sectors d’alt valor afegit i desenvolupament de recerca.

Perspectives

 • Estabilitat de l’SGD.
 • Les àrees d’economia del coneixement, alt valor afegit, recerca i desenvolupament seran prioritàries, tant del sector industrial com del de serveis.
 • Acord FTA Singapur i UE: pendent de ratificació pel Parlament UE (2018). Implementació FTA el 2019.

Banc Sabadell a Singapur

Experiència

La relació de Banc Sabadell amb la banca de Singapur es remunta a la dècada dels anys vuitanta.

Durant aquest temps, s’ha desenvolupat un estret i sòlid vincle amb tots els bancs de Singapur, i així es cobreixen les necessitats dels exportadors i inversors espanyols.
L’oficina regional de Banc Sabadell a Singapur data de 1990 i ha permès desenvolupar una intensa col·laboració en aquest mercat i també en la resta de països de la regió. Consegüentment, Singapur ha enfortit la seva capacitat d’acompanyament i assessorament a les empreses, inversors importadors i exportadors, amb la qual cosa ha assolit notorietat entre la comunitat financera i econòmica d’aquest país.

Serveis

 • Servei de qualitat i personalitzat adreçat a l’empresa espanyola en la seva activitat exportadora i inversora al país.
 • Assessorament comercial sobre el mercat, la banca local i en múltiples productes financers.
 • Seguiment d’operacions, projectes i licitacions.

Estructura empresarial en Singapur

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació

La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials.
No es permet fer negocis ni transaccions que signifiquin ingressos. Responsabilitat il·limitada. Es pot fer la sol·licitud a través d’IES (www.iesingapore.gov.sg).

Sucursal

És 100% propietat de l’empresa matriu.
Només és recomanable per a casos molt específics, per exemple, licitació en infraestructures que ho requereixin. L’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal i té una gestió més complicada que la d’una empresa limitada anònima (Pte. Ltd.). Requereix que tingui dos responsables que resideixin a Singapur. L’activitat de negocis ha de ser la mateixa que la de l’empresa matriu. Responsabilitat il·limitada. Sistema impositiu d’entitat no resident
(no es pot acollir als beneficis fiscals locals).

Singapur disposa d’un sistema legal sòlid i eficient que és reconegut internacionalment.

Constituint una entitat singapuresa

Societat de responsabilitat limitada

 • La forma és la de societat anònima Pte. Ltd. (private limited).
 • Socis: mínim un. Pot ser 100% estranger (físic o jurídic).
 • Capital mínim d’una acció i capital desemborsat d’acord amb el que acordin els socis constituents.
 • Un dels directors ha de residir a Singapur (però pot ser estranger).
 • Pot fer tota mena de negocis menys financers i d’assegurances.

Joint venture

 • És una modalitat molt comuna per desenvolupar negocis tant a Singapur com a la resta d’Àsia.
 • Hi ha una cort d’arbitratge.
 • Ha de tenir la forma jurídica de societat anònima (Pte. Ltd.).

Mitjans de pagament en Singapur

Cobrament

Exportacions a Singapur

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant singapurès (importador).
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Singapur. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bonds, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting) i facturatge (factoring).

Pagament

Importacions des de Singapur

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals.
 • Transferència simple:
  és un mitjà de pagament i cobrament popular i comú.

Protocol de negociació internacional en Singapur

 • És molt important establir una relació i saber mantenir-la.
 • És convenient fer visites regulars i el seguiment d’aquestes visites.
 • Cal oferir un servei tècnic postvenda de qualitat (en especial per a exportadors d’equips i maquinària, subministraments industrials, etc.).
 • Les negociacions són fluides.
 • Els concursos públics són transparents i oberts (per a infraestructures és essencial tenir presència directa a Singapur).
 • És important comptar amb un agent local.
 • Els singapuresos són de tracte fàcil i, en general, tenen un alt nivell educatiu i preparació tècnica.

Contacte

Singapur

Keck Seng Tower 133, Cecil Street, 09-01 A
069535 - Singapore
Tel. (+65) 6224 27 07

Contactar