República Dominicana

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a República Dominicana

Oportunitats per a l’empresa espanyola a la República Dominicana

Fortaleses

 • Economia dinàmica i en creixement.
 • Ubicació geogràfica.
 • Riquesa en recursos naturals
 • Taxa d’inflació baixa respecte de la resta de països de la regió.
 • Estabilitat canviària.
 • Excel·lent plataforma per exportar als Estats Units.

Debilitats

 • Sector energètic pobre.
 • Dèficit estructural.
 • Nivell de deute elevat.
 • Pobresa.

Inversions

La inversió està creixent significativament en els sectors següents:

 • Turisme.
 • Mineria.
 • Construcció.
 • Energia.

Perspectives

 • Estabilitat econòmica.
 • Perspectiva de creixement del PIB.
 • Impacte positiu per la caiguda dels preus del petroli.
 • Augment en el nombre de turistes, remeses d’emigrants i exportacions.

Banc Sabadell a la República Dominicana

Experiencia

Banc Sabadell està present a la República Dominicana des de l’any 1998.
L’oficina de representació de Santo Domingo posa a la seva disposició un equip que l’atendrà amb professionalitat i dedicació, d’una manera individual i personalitzada.
La nostra oficina reuneix un coneixement a fons de les peculiaritats del mercat dominicà i del sector financer local, d’organismes espanyols presents a la República Dominicana i de les institucions públiques.

Serveis

 • Orientació i introducció de l’empresa espanyola al mercat local.
 • Assessorament en múltiples productes financers.
 • Contacte regular amb empreses espanyoles i locals de múltiples sectors i amb agents públics i privats al país.
 • Seguiment d’operacions.

Estructura empresarial en República Dominicana

Constituent una entitat estrangera

Oficina de representació:

exclusivament centrada en la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No es permet fer negocis ni transaccions que signifiquin ingressos. Ha d’obtenir l’autorització del Registre Mercantil dominicà.

Constituent una entitat dominicana

La República Dominicana reconeix i regula diversos tipus de societats.

Societats en nom col·lectiu:

societat externa que fa activitats mercantils o civils sota una raó social unificada i els socis responen dels deutes que no es puguin cobrir amb el capital social. És un tipus de societat en la qual algun soci no aporta capital, només treball, i es denomina soci industrial.

Societats en comandita simple:

societat de tipus personalista que es caracteritza per la coexistència de socis col·lectius, que responen il·limitadament dels deutes socials i participen en la gestió de la societat, i socis comanditaris, que no participen en la gestió i la responsabilitat dels quals es limita al capital aportat a la societat.

Societats en comandita per accions:

són les que es componen d’un o més socis comanditats, que tenen la qualitat de comerciants i responen indefinidament i solidàriament dels deutes socials, i de socis comanditaris, que tenen la qualitat d’accionistes i només es fan càrrec de les pèrdues en la proporció de les seves aportacions.

Societats de responsabilitat limitada (SRL):  

societat mercantil en què la responsabilitat es limita al capital aportat.

Societats anònimes (SA):   

societat mercantil els titulars de la qual ho són en virtut d’una participació en el capital social a través de títols o accions.

Mitjans de pagament en República Dominicana

Cobrament

Exportacions a la República Dominicana

 • Crèdit documentari: 
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Es tracta del mètode més segur.
 • Cobraments: 
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc de la República Dominicana.
 • Transferència.

Pagament

Importacions des de la República Dominicana

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Cobraments:
  gestió de cobraments de documents comercials.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en República Dominicana

 • Cal tenir en compte la diversitat cultural i religiosa.
 • Es parla amb bastant fluïdesa l’anglès, principalment a la classe mitjana, alta i empresarial.
 • Cal comptar amb una bona assessoria impositiva i legal.
 • Hi ha forta negociació en el mercat de preus.

Contacte

República Dominicana

Gustavo Mejia Ricart Esq. Winston Churchil
Torre Blue Mall - Local P20 - Piso 27
10148 Piantini - Santo Domingo
Tel. (+1829) 893 5550 / (+1829) 893 55511

Contactar