Portugal

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Portugal

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Portugal

Fortaleses

 • Millora de la competitivitat gràcies a profundes reformes estructurals (sector bancari, pensions, mercat de treball).
 • Grans empreses amb presència internacional.
 • Bon rendiment en alguns sectors industrials i innovadors.
 • Creixement de l’economia.
 • Reducció de l’atur.
 • Millora del ràting país – grau d’inversió BBB-.
 • Infraestructures modernes i d’alta qualitat.
 • Destinació turística.
 • Inici de la diversificació sectorial i geogràfica de les exportacions.
 • Capacitats de recerca i innovació.
 • Menors costos laborals i reformes implementades que milloren la competitivitat del país.
 • Inversió estrangera.

Debilitats

 • Alt deute públic i privat, malgrat els esforços de consolidació fiscal.
 • Sistema bancari dèbil que impedeix el finançament de l’economia.
 • Sistema legal de funcionament lent.
 • Mida limitada de la seva indústria manufacturera, especialització en àrees de valor agregat baix i mitjà (combustibles, productes alimentaris, productes químics, vehicles, roba i metalls).

Inversions

 • Turisme amb el pla del govern “Estratègia Turisme”.
 • Real estate.
 • El sector de tecnologia o indústria amb alta tecnologia.

Perspectives

 • Pla Portugal 2020, que recull incentius sectorials per a la inversió.
 • Revisió a l’alça de les previsions de creixement.
 • Potencial augment de la productivitat.
 • Avantatges fiscals per a la inversió estrangera.

Banc Sabadell a Portugal

Experiència

Banc Sabadell ha tingut presència a Portugal des de 1994. Va obrir la seva primera oficina operativa a Lisboa i, posteriorment, el 1997 en va obrir una altra a Porto. Des de l’any 2000 fins al març de 2017, es va formalitzar un acord estratègic i comercial amb un banc corresponsal portuguès.

Des d’abril de 2018, Banc Sabadell ha tornat a tenir presència pròpia a Lisboa, al centre de la capital, per donar servei a les empreses portugueses i espanyoles amb presència i/o interessos comercials en el país, a través d’una àmplia cartera de productes i serveis bancaris.

Serveis

 • Obertura de comptes corrents, dipòsits, banca online, transferències domèstiques i internacionals.
 • Finançament de la inversió i del circulant a través de diversos productes financers.
 • Operativa de comerç exterior (cartes de crèdit documentari, avals, remeses, etc.).
 • Mitjans de pagament i tresoreria.
 • Finançament estructurat (finançament d’adquisicions, finançament d’infraestructures, finançament de projectes d’energia renovable, emissions de paper comercial, etc.).

Estructura empresarial en Portugal

Constituint una entitat estrangera

Representació a Portugal

Les empreses estrangeres poden constituir una societat participada de la qual siguin socis o accionistes, segons el tipus de societat que triïn. Aquesta societat serà una societat de dret portuguès i independent de la societat estrangera que la constitueixi i estarà dotada de personalitat jurídica.

També poden constituir una sucursal a Portugal o altres formes locals de representació.

Autorització de residència per a activitat d’inversió (ARI)

Les noves disposicions legals obren la possibilitat als inversors estrangers de sol·licitar una autorització de residència per a activitat d’inversió a qui tingui entrada regular en territori nacional mitjançant la realització de transferències de capitals, creació d’ocupació o adquisició d’immobles (Visa Gold).

Constituint una entitat portuguesa

Les formes societàries més comunes a Portugal són la societat per quotes (Lda.) i la societat anònima.

Societat per quotes

Les societats per quotes, o societats limitades, són les més freqüents. Hi pot haver societats per quotes amb un soci (societat unipersonal per quotes) o dos o més, i els socis poden ser persones col·lectives. Cada quota té un valor mínim d’un euro.

Societat anònima

La societat anònima que no sigui unipersonal ha de tenir un mínim de 5 socis i 50.000 euros de capital social.

Establiment individual de responsabilitat limitada (ERI)

També existeix la figura de l’establiment individual de responsabilitat limitada.

En aquest tipus d’estructura, l’empresari respon dels seus deutes només amb el patrimoni afecte a l’exercici de l’activitat empresarial.

Tanmateix, en cas d’insolvència de l’empresari per causa relacionada amb l’activitat exercida en l’establiment, pot respondre amb tot el seu patrimoni.

Mitjans de pagament en Portugal

Cobrament

Exportaciones des de Portugal

 • Transferència simple: mitjà de cobrament i pagament comú.
 • Crèdit documentari.
 • Dèbits directes.

Pagament

Importacions des de Portugal

 • Transferència: en euros.
 • Remesa documentària.
 • Creèdit documentari.

Protocol de negociació internacional en Portugal

 • Al país és costum donar la mà a totes les persones presents en la reunió.
 • Després de la salutació, és cortès dedicar una estona a una conversa informal, abans de continuar amb l’agenda de negocis.
 • Les reunions inicials generalment es porten a terme de manera formal.
 • Establir una relació personal amb socis comercials es considera vital.
 • Codi de vestimenta clàssic, elegant i conservador.

Contacte

Lisboa

Edifici Liberdade 225
Av. da Liberdade, 225 5º D
(Entrada pela rua Rosa Araújo)
1250-097 – Lisboa
Tel. (+351) 213500990

Contactar