Malàisia

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Malàisia

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Malàisia

Fortaleses

 • És l’economia més desenvolupada, després de Singapur, de la regió de l’ASEAN.
 • Augment significatiu de la classe mitjana, amb una gran demanda interna.
 • Posseeix gran quantitat de recursos naturals. Sistema financer sòlid.

Debilitats

 • Oferta de mà d’obra qualificada i posicions professionals inferiors a la demanda.
 • Costos de producció en augment.
 • Productivitat en tendència descendent. Es necessitarà un programa de reformes per al seu creixement.
 • Reformes de liberalització econòmica pendents de realitzar.

Inversions

 • Oportunitats relacionades amb infraestructures, subministraments industrials, productes químics, sector electrònic i productes de consum.
 • Facilitats per transferir i repatriar en divises, capital, beneficis, dividends, interessos, amortitzacions de préstecs, royalties
 • Incentius a la inversió estrangera i restriccions en alguns sectors.
 • Hi ha zones econòmiques especials i dipòsits duaners.
 • Malàisia i la UE estan en negociacions (des de 2010) per a l’establiment d’una zona de lliure comerç.

Perspectives

 • Bones perspectives de creixement a llarg termini.
 • Important programa d’inversió pública en noves infraestructures, especialment en el sector
  del ferrocarril (projecte d’alta velocitat Singapur i Kuala Lumpur) i projectes de noves línies de metro.
 • Acord FTA Malàisia i UE, en la fase final de les negociacions.

Banc Sabadell a Malàisia

Experiència

La relació de Banc Sabadell amb la banca de Malàisia es remunta a principis dels anys vuitanta..

Durant aquest temps, s’ha desenvolupat un estret i sòlid vincle amb la majoria de bancs de Malàisia, i així es cobreixen les necessitats dels exportadors espanyols.
La proximitat de l’oficina regional de Banc Sabadell a Singapur, amb presència al país des de 1990, ha permès desenvolupar una intensa col·laboració amb aquest mercat i amb els seus sectors públics i privats.
A més a més, BS Singapur ha enfortit la nostra capacitat d’acompanyament i assessorament a les empreses, inversors importadors i exportadors a Malàisia, amb la qual cosa hem assolit notorietat entre la comunitat financera i econòmica al país.

Serveis

 • Servei personalitzat i de qualitat adreçat a l’empresa espanyola.
 • Assessorament comercial sobre el mercat, la banca local i en múltiples productes financers.
 • Seguiment d’operacions, projectes i licitacions.
 • Assessorament i estructuració financera corporativa.

Estructura empresarial en Malàisia

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació

La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No es permet fer negocis ni transaccions que suposin ingressos.

Sucursal

 • Només és aplicable per a casos molt específics, com ara licitació en infraestructures que ho requereixin.
 • L’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal. Té una gestió més complicada que la d’una empresa limitada o anònima.

Constituint una entitat malàisia

Les lleis i normes mercantils a Malàisia segueixen la tradició anglesa i, com a resultat, hi ha una certa flexibilitat per fer acords societaris.

Sociedad de responsabilitat limitada:

 • La forma és la de societat limitada per accions, similar a la societat anònima.
 • El capital pot ser 100% estranger (físic o jurídic). Hi ha restriccions en alguns sectors.
 • Hi ha d’haver un mínim de dos administradors que resideixin al país.

Joint venture:

 • És una modalitat molt comuna per al desenvolupament de negocis que precisin d’un soci de Malàisia.
 • En el sector serveis és molt comuna perquè hi ha restriccions a la inversió estrangera.
 • Ha de tenir la forma jurídica de societat limitada per accions.

Malàisia té un potencial de creixement sostenible del 5%, amb l’objectiu d’assolir una RPC de 15.000 USD els pròxims deu anys.

Mitjans de pagament en Malàisia

Cobrament

Exportacions a Malàisia

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant malaisi (importador).
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Malàisia. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Pagament anticipat:
  només les empreses autoritzades en poden efectuar, sempre que compleixin determinats requisits.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bond, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting):
  descompte sense recurs de pagarés i LC d’exportació.
 • Finançament del tipus PPP per a projectes públics en infraestructures i altres.

Pagament

Importacions des de Malàisia

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en Malàisia

 • És molt important establir una relació i saber mantenir-la.
 • Cal fer visites regulars i el seu seguiment.
 • Cal oferir un servei tècnic postvenda de qualitat (en especial per a exportadors d’equips i maquinària, subministraments industrials, etc.).
 • Les negociacions han de ser flexibles i amb intenció de benefici mutu.
 • És important comptar amb un agent local.
 • Fer negocis a Malàisia és relativament senzill.

A Malàisia és crucial comptar amb el suport d’un assessor jurídic expert.

Contacte

Singapur

Keck Seng Tower 133, Cecil Street, 09-01 A
069535 - Singapore
Tel. (+65) 6224 27 07

Contactar