França

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a França

Oportunitats per a l’empresa espanyola a França

Fortaleses

 • Tots dos països pertanyen a la Unió Europa, la qual cosa assegura el lliure comerç, la lliure circulació i la mateixa moneda.
 • Primera destinació turística del món.
 • Mà d’obra qualificada.

Debilitats

 • Necessitat de reformes estructurals.

Inversions

 • En la producció de productes alimentaris s’espera un gran augment d’inversions.

Perspectives

 • Les perspectives del creixement del PIB es revisen a l’alça.
 • Bones perspectives per al mercat de la construcció.

Banc Sabadell a França

Experiència

Banc Sabadell va obrir sucursal a França l’any 1987. Actualment, té una sucursal a París i una agència a Hendaia, que ofereixen amplis serveis bancaris per a l’empresa.

L’any 2009, el banc va esdevenir un referent pel que fa al suport a la promoció i el desenvolupament de les energies renovables a França.
En l’actualitat, Banc Sabadell France finança més de 100 MW d’energia eòlica produïda i venuda a França.

Serveis

 • Obertura de comptes corrents, gestió de tresoreria i de dipòsits.
 • Suport a l’empresa espanyola que desitja instal·lar-se a França i/o vendre els seus productes o serveis al mercat francès.
 • Operacions de comerç exterior.
 • Finançament de la inversió i del circulant a través de diversos productes financers.
 • Finançament de la inversió i del circulant a través de diversos productes financers.
 • Finançament estructurat (finançament d’adquisicions, finançament d’infraestructures, finançament de projectes d’energia renovable).
 • Emissió de bons.
 • Assessoria en fusions i adquisicions, sortides.

Estructura empresarial en França

Constituint una entitat estrangera

Agència i oficina de representació

Només activitats dins de l’àmbit de l’objecte social de l’empresa matriu (estudis, exploracions de mercat…). No pot obtenir ingressos.

Sucursal

Els beneficis són imposables a França, però a diferència de la filial no es considera com a resident del país, per la qual cosa no es pot beneficiar de les diferents ajudes fiscals que proposa França. La sucursal ha de tenir una comptabilitat independent de l’empresa matriu.

Filial

Personalitat jurídica independent de l’empresa matriu. El seu estatut fiscal és el mateix que el d’una empresa francesa, atès que és considerada una entitat amb residència a França.

Constituint de una entitat francesa

Societat de responsabilitat limitada (SARL)

 

 • De 2 a 100 socis.
 • Aportació mínima de 1.000 €. El 20% ha de ser en efectiu.
 • Els socis només responen per les aportacions fetes.

 

Societat anònima

 

 • Mínim 7 socis.
 • Aportació no inferior a 37.000 €.
 • Dirigida per un consell d’administració que ha de tenir entre 3 i 18 membres.
 • Responsabilitat dels socis limitada a les seves aportacions.

 

EIRL

Empresari individual amb responsabilitat limitada.

EURL

Empresa unipersonal amb responsabilitat limitada.

SAS

Societat per accions simplificada.

SASU

Societat per accions simplificada unipersonal.

SNC

Societat de nom col•lectiu.

Mitjans de pagament en França

Cobrament

Exportacions a França

 • LCR (lettre de change relevé):
  permet millorar el cobrament d’efectes lliurats sobre França.
 • Centralització de tresoreria (cash pooling) internacional, confirmació de pagaments (confirming) internacional.
 • Emissió i reemissió de garanties i cartes de crèdit standby SBLC.
 • Xecs, transferències i cobraments electrònics: 
  gestió de cobrament de xecs, recepció de transferències d’entitats bancàries i cobraments SEPA.
 • Remeses d’exportació:
  gestió del cobrament dels documents relacionats amb les seves operacions d’exportació al banc del comprador.
 • Crèdit documentari d’exportació:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia.

Pagament

Importacions des de França

 • Crèdit documentari:
  li permet, com a importador, tenir la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà si el venedor ha complert els termes i les condicions expressats al crèdit.
 • Remesa d’importació.
 • Confirmació de pagament (confirming) internacional.

Protocol de negociació internacional en França

 • L’ambient és formal i reservat; per tant, no és costum fer preguntes personals ni tractar assumptes considerats confidencials.
 • El preu és l’últim aspecte que es comenta.
 • La tècnica del regateig no està ben vista a la societat francesa.
 • És indispensable tractar les persones de vostè o dirigir-s’hi com a senyor o senyora i pel cognom.
 • L’intercanvi de targetes de visita és habitual en el primer contacte.
 

La manera de negociar és lenta; els negociadors sempre intenten que sigui l’altra part qui iniciï els temes de negociació.

Contacte

França

7-11 Boulevard Haussmann
75009- Paris 
Tel. (+33) 1 4429 12 50

Contactar