EUA

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a EUA

Oportunitats per a l’empresa espanyola

Fortaleses

 • Mercat de més de 320 milions de consumidors.
 • L’economia més gran del món: 25% de la producció mundial.
 • Plataforma legal, jurídica i financera per al desenvolupament de nous negocis.
 • Referent de transparència empresarial i estabilitat política a escala mundial.

Inversions

Hi ha oportunitats d’inversió als sectors següents:

 • Obra civil, modernització i ampliació d’infraestructures.
 • Transport.
 • Medioambiental.
 • Energies renovables.
 • Hoteler.
 • Alimentació.
 • Moda.

Debilitats

 • Nivell de competència.
 • Maduresa del mercat a diversos sectors.

Perspectives

 • Creixement moderat de l’economia per al curt i mitjà termini.
 • No obstant això, les perspectives dins dels sectors d’energia i infraestructures tenen un alt potencial de creixement a curt, mitjà i llarg termini.

Banc Sabadell als EUA

Experiència

Banc Sabadell va iniciar la seva activitat als Estats Units l’any 1993 amb l’obertura d’una agència, que posteriorment es va convertir en l’actual sucursal internacional de Miami, Florida.

Actualment, Banc Sabadell ofereix solucions financeres des de les seves unitats de Banca Corporativa, Banca Privada, Gestió d’Inversions, a través de la seva sucursal internacional a Miami i, a més a més, la seva oficina de representació a Nova York. Banc Sabadell va iniciar la seva activitat a Nova York a mitjan 2012 amb l’objectiu principal de finançar projectes dins dels sectors d’energia i infraestructures del país.

Serveis

Banc Sabadell té una sucursal i una oficina de representació a Nova York, amb les quals ofereix una àmplia gamma de serveis complementaris a l’empresa espanyola i els seus executius.

Destinació els Estats Units: un país d’oportunitats

Estructura empresarial en EUA

Constituent una entitat estrangera

Branch

Sucursal d’una empresa estrangera sense personalitat jurídica pròpia.  Limitacions per operar. Ha de ser una companyia de nova constitució i no de l’empresa matriu, ja que, si fos així, els actius mundials de l’empresa matriu quedarien exposats a la fiscalitat dels Estats Units. S’exigeix que porti els llibres i registres adequats per reflectir amb claredat els ingressos impositius de la sucursal.

És recomanable disposar de l’assessorament i el suport d’un advocat local.

Constituent una entitat americana

Subjecta a les lleis de l’Estat en què s’estableixi.Hi ha tres tipus principals de societats.

Empresa individual (sole proprietorship):

El propietari/empresari i el seu negoci són la mateixa entitat jurídica i és personalment responsable de totes les obligacions del negoci

Partnership

 • Dos o més individus són propietaris del negoci.
 • La responsabilitat respecte a les obligacions pot ser limitada o il·limitada

Corporació (corporation):

Entitat jurídica independent dels seus accionistes. Hi ha diverses modalitats en funció del capital desemborsat o de les obligacions i/o avantatges fiscals. Es divideixen en:

 • CORPORATION C
  similar a una societat anònima, paga impostos com a societat i els seus accionistes no necessiten ser ciutadans o residents als Estats Units.
 • CORPORATION S
  similar a una societat anònima, però no paga impostos com a societat. És una entitat pass-through.
 • GENERAL PARTNERSHIP
  similar a una societat col·lectiva.
 • LIMITED PARTNERSHIP
  similar a una societat comanditària.
 • LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC): (LLC)
  similar a una societat de responsabilitat limitada.

Joint venture amb un soci que aporta un coneixement profund del mercat local o una consolidada xarxa de contactes, és una entrada habitual per a empreses estrangeres.

Mitjans de pagament en EUA

Cobrament

Exportacions als Estats Units

El sector d’exportació als Estats Units és un sector eficient i ben consolidat.   Des de la sucursal de Banc Sabadell a Miami es cobreix de manera molt eficient l’operativa bancària d’exportacions als Estats Units.

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc als Estats Units. Generalment, es tracta de remeses amb pagament o efecte a la vista.

Pagament

Importacions des dels Estats Units

Sector eficient i ben consolidat que cobreix totes les opcions:
crèdits documentaris, remeses d’importació, pagaments a la vista, transferències, etc.

 • Crèdit documentari: 
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius.
 • Remesa d’importació: 
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en EUA

 • La puntualitat és important.
 • És comú fer reunions de negocis durant el dinar.
 • Els esmorzars de negocis poden començar a les 7 a. m.
 • Per llei, no es fan obsequis empresarials. S’accepten petits obsequis durant el Nadal.
 • Les negociacions i els tractes, en general, es fan amb bastant rapidesa en comparació amb el ritme d’altres països.
 • És possible iniciar una reunió de negocis parlant de temes trivials, com és costum en països com Espanya.

Contacte

Oficina de representació a NY

1, Rockefeller Plaza
14th Floor
10020 Nueva York
Tel. (+1) 212 9012370

Sucursal a Miami

1111 Brickell Avenue,
30th floor Miami FL 33131
www.bancosabadellmiami.com
Tel. (+1) 305 350 12 00

Contactar