Colòmbia

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Colòmbia

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Colòmbia

Fortaleses

 • Economia emergent amb gran potencial de creixement a la regió.
 • Població jove (55 % < 30 anys).
 • Creixement controlat de la inflació.
 • País ric en recursos naturals (petroli, carbó, mineria en general, agricultura, etc.).
 • Pla d’inversió en infraestructura viària molt agressiu per als pròxims anys.

Debilitats

 • Elevada economia informal.
 • Manca d’una adequada infraestructura viària, ferroviària i portuària.
 • Corrupció.
 • Incertesa sobre la reforma tributària i el seu impacte sobre la inversió.

Inversions

 • País immers en un gran pla d’infraestructures per millorar l’eficiència del país.
 • Hi ha zones econòmiques especials (zones franques) i dipòsits duaners.
 • Oportunitats d’inversió en els sectors agropecuari i agroindustrial i desplegament d’energies renovables.
 • Tercera economia a l’Amèrica Llatina i un dels països amb més estabilitat econòmica a la regió.
 • Sectors amb potencial: hidrocarburs i mineria.

Perspectives

 • Economia en disminució.
 • Les projeccions de creixement es revisen a la baixa.
 • Millora del clima de negoci associada a les perspectives de l’Aliança del Pacífic.

Banc Sabadell a Colòmbia

Experiència

L’oficina de representació de Bogotà, oberta des del 2015, posa a la seva disposició un equip que l’atendrà amb professionalitat i dedicació, d’una manera individual i personalitzada.

La nostra oficina reuneix un coneixement a fons de les particularitats del mercat colombià i del sector financer local, dels organismes espanyols presents a Colòmbia i de les institucions públiques.

Serveis

 • Orientació i introducció de l’empresa espanyola en el mercat local.
 • Assessorament en múltiples productes financers: crèdits bilaterals, crèdits sindicats, club deals, finançament de projectes.
 • Contacte regular amb empreses espanyoles i locals de múltiples sectors i amb agents públics i privats en el país.
 • Seguiment d’operacions.

Jornada Destinació Colòmbia:
un país d’oportunitats

Faci clic aquí per veure els vídeos

Estructura empresarial en Colòmbia

Constituent una entitat estrangera

Oficina de representació:

gestió exclusiva dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No pot fer negocis ni transaccions que signifiquin ingressos.

Sucursal

perquè una societat estrangera pugui desenvolupar negocis en l’àmbit local ha d’establir una sucursal amb domicili al territori nacional.

Constituent una entitat a Colòmbia

Societat per acció simplificada:

es constitueix mitjançant document privat davant la Cambra de Comerç o mitjançant escriptura pública davant notari amb un o més accionistes que responen fins per la suma del capital que han subministrat a la societat.

Societat limitada:

entre dos socis i vint-i-cinc socis, que responen amb les seves aportacions respectives.

Societat anònima:

mínim cinc accionistes que responen fins per la suma o aportació de capital respectiu.

Societat col·lectiva: 

entre dos o més socis, que responen de manera solidària, il·limitada i subsidiària per totes les operacions socials.

Societat comandita simple:

entre un o més socis gestors i un o més socis comanditaris o capitalistes. Els socis gestors responen de manera solidària, il·limitada i directa per les operacions, i els socis capitalistes o comanditaris només responen per les seves aportacions respectives.

Societat comandita per accions:

entre un o més socis gestors i almenys cinc socis capitalistes o comanditaris. Els socis gestors responen de manera solidària, il·limitada i directa per les operacions, i els socis capitalistes o comanditaris només responen per les seves aportacions respectives.

Mitjans de pagament en Colòmbia

Cobrament

Exportacions a Colòmbia

Mitjans de pagament més comuns per rebre divises de Colòmbia derivades d’exportacions al país.

 • Gir directe de divises:
  mitjançant els principals bancs internacionals, aquests girs es reben des de comptes de compensació (comptes bancaris a països diferents de Colòmbia en què el tenidor reporta cada mes els seus moviments al Banc de la República).
 • Cartes de crèdit standby (SBLC): 
  nivell en les modalitats d’avís i confirmació del pagament, contra lliurament de documentació.
 • Girs finançats:
  en divises, enviats per bancs locals, que al seu torn proporcionen finançament en USD a l’empresa colombiana.
 • Avals:
  emesos per bancs locals, mitjançant bancs internacionals per assegurar el pagament del bé o servei.

Pagament

Importacions des de Colòmbia

Mitjans de pagament més comuns per enviar divises a Colòmbia derivades d’importacions des del país.

 • Cartes de crèdit standby (SBLC): 
  emeses a bancs ubicats a Colòmbia per assegurar l’enviament de béns o serveis. Els bancs principals són locals i no internacionals com en la resta de països de Sud-amèrica.
 • Gir directe de divises:
  a través de bancs corresponsals. Colòmbia té una reglamentació canviària molt forta.
 • Aval: 
  emesos per bancs corresponsals que assegurin el pagament de béns o serveis al primer requeriment.

Protocol de negociació internacional en Colòmbia

 • Cultura d’entrega de targetes de presentació.
 • L’empresari local valora conèixer els seus interlocutors personalment.
 • A l’inici de les reunions sempre hi ha una petita conversa.
 • Càrrecs i jerarquia reconeguts i respectats.
 • Els colombians acostumen a dir el que ells creuen que l’interlocutor vol escoltar per evitar problemes.
 • Les relacions interpersonals són de gran importància. No s’han de declinar invitacions, sempre que sigui possible.

Contacte

Colòmbia

Carrera 7 # 71-21
Oficina 1604 Torre B
110231 Bogotá
Tel. (+57) 1555 0626

Contactar