Aràbia Saudita

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Aràbia Saudita

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Aràbia Saudita

Fortaleses

 • Centre de la cultura islàmica i principal mercat de l’Orient Mitjà en població i PIB gràcies a les seves enormes reserves de petroli.
 • Fase d’industrialització important.
 • El Govern està promovent un entorn d’inversió favorable al capital estranger.
 • En ple procés de desenvolupament d’infraestructures.
 • Grans oportunitats per a grans corporacions, pimes, inversors privats, directius, comerciants i assalariats.
 • Clima favorable per als negocis amb Espanya.

Debilitats

 • No hi ha zones franques.
 • Crisi política en alguns països de l’entorn.
 • Les diferents famílies reials tenen un paper important en els negocis. Excessiva burocratització en tràmits administratius.
 • Per a productes d’importació, obligatorietat de l’anglès i l’àrab en l’etiquetat.

Inversions

 • Hi ha molts sectors amb grans oportunitats. Les empreses espanyoles poden accedir a aquest mercat a través de franquícies, inversió directa, participació en privatitzacions o amb un soci local, que és la peça clau tant per arribar a l’Administració com per facilitar el contacte amb empreses saudites i la família reial.

Perspectives

 • Aproximadament la meitat del PIB procedeix de les activitats energètiques controlades pel Govern, les quals representen més del 90% de les exportacions.
 • Els darrers anys s’ha eliminat el control de canvis.

Banc Sabadell a l’Orient Mitjà

Experiència

Banco Sabadell manté oficina a Dubai, principal ciutat financera i de serveis als Emirats Àrabs Units.

Comptem amb un ampli coneixement de la regió i som el primer banc espanyol que s’ha establert a la zona del golf Pèrsic. Banc Sabadell manté relacions de corresponsalia amb la majoria de les entitats financeres de cada país, ja que té presència
a la zona des de fa més de dues dècades, primer a Beirut i ara a Dubai. Així mateix, manté àmplies línies comercials amb la banca local per facilitar a l’empresa espanyola l’operativa de comerç exterior.

Serveis

 • Introducció de l’empresa espanyola al mercat i a la banca locals. Assessorament en múltiples productes financers: crèdits documentaris, remeses documentàries, avals i garanties, confirmació internacional de pagaments, cobertures de risc.
 • Suport a projectes i inversions.
 • Contacte continu amb empreses espanyoles, companyies locals, agents o els seus clients.
 • Seguiment d’operacions.

Estructura empresarial en Aràbia Saudita

Representació i agència

La distribució comercial està reservada en exclusiva per a entitats 100% saudites i per a ciutadans locals. Les empreses estrangeres que es dediquin a aquestes activitats han de comptar amb distribuïdors o agents saudites.
Aquests han de registrar els acords de distribució al Registre d’Agències del Ministeri de Comerç. Tant l’arbitratge com la Junta de Reclamacions consideren la xaria (jurisprudència alcorànica) com l’única llei aplicable.

Tipus de societats

La Llei de societats és la normativa principal que regeix les empreses a l’Aràbia Saudita. Els inversors estrangers poden establir oficines i dirigir negocis sota les modalitats següents:

 

 • Societat de responsabilitat limitada, sucursal i franquícia.
 • Les societats anònimes són poc habituals. Actualment, el temps mitjà requerit per constituir una empresa a l’Aràbia Saudita és d’uns trenta dies.

 

Joint ventures, socis locals

 

 • Els inversors privats estrangers poden ser propietaris del 100% del capital en la majoria dels sectors econòmics, però aquesta continua sent l’opció més habitual pel coneixement que aporta el soci local.
 • Ha de tenir de 2 a 50 accionistes i ha d’estar dirigida i representada per 1 o més directors. No exigeix un consell directiu. Normalment, els accionistes introdueixen un òrgan de direcció en els estatuts. Requereix un auditor i una junta de control (si té més de 20 socis).

S’ha produït una liberalització important en les importacions, gràcies a la disminució d’aranzels.

 

Mitjans de pagament en Aràbia Saudita

Cobrament

Exportacions a Aràbia Saudita

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari pagadora contra la presentació de documents acreditatius de l’exportació. És un mitjà de pagament d’ús freqüent a l’Aràbia Saudita. És el mètode més segur d’exportar béns a la regió.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials respecte al comprador per part d’un banc local. No representa cap garantia de cobrament.
 • Transferència:
  és el mitjà de pagament més insegur, per la qual cosa cal tenir un bon coneixement de l’importador/comprador.

Pagament

Importacions des d’Aràbia Saudita

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius. Subjecte a les CCI acceptades internacionalment.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant del comprador per part del banc espanyol.
 • Confirmació de pagaments:
  finançament sense recurs a favor de proveïdors estrangers.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en Aràbia Saudita

 • És important dedicar temps a establir relacions personals. Els saudites valoren amb qui estan tractant abans d’entrar en la negociació pròpiament dita.
 • Per triar el millor agent o soci, caldrà informar-se a través dels bancs, els serveis comercials de les ambaixades o altres empreses estrangeres presents al país.
 • Les seves afirmacions mai no són clares. Un «sí» rotund s’ha d’interpretar com un «possiblement».
 • Els àrabs són excel·lents negociadors i exigents en qualitat- preu sobre els productes o serveis que els ofereixen.
 • És determinant mostrar respecte pels costums, la religió i la cultura del país. No és recomanable parlar de política ni emetre judicis de valor respecte a aquesta qüestió.
 • Cal tenir paciència en les negociacions i no mostrar pressa ni nerviosisme durant aquestes.

Contacte

Unió dels Emirats Àrabs

Hassanicor Building
Ofic.104, 1st Floor
Sheikh Zayed Road
Al Barsha First - Dubai
Tel. (+971) 43996860

Contactar