Exportar a Portugal

Portugal

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Portugal

Fortaleses

 • Millora de la competitivitat gràcies a profundes reformes estructurals (sector bancari, pensions, mercat de treball).
 • Grans empreses amb presència internacional.
 • Bon rendiment en alguns sectors industrials i innovadors.
 • Creixement de l’economia.
 • Reducció de l’atur.
 • Millora del ràting país – grau d’inversió BBB-.
 • Infraestructures modernes i d’alta qualitat.
 • Destinació turística.
 • Inici de la diversificació sectorial i geogràfica de les exportacions.
 • Capacitats de recerca i innovació.
 • Menors costos laborals i reformes implementades que milloren la competitivitat del país.
 • Inversió estrangera.

Debilitats

 • Alt deute públic i privat, malgrat els esforços de consolidació fiscal.
 • Sistema bancari dèbil que impedeix el finançament de l’economia.
 • Sistema legal de funcionament lent.
 • Mida limitada de la seva indústria manufacturera, especialització en àrees de valor agregat baix i mitjà (combustibles, productes alimentaris, productes químics, vehicles, roba i metalls).

Inversions

 • Turisme amb el pla del govern “Estratègia Turisme”.
 • Real estate.
 • El sector de tecnologia o indústria amb alta tecnologia.

Perspectives

 • Pla Portugal 2020, que recull incentius sectorials per a la inversió.
 • Revisió a l’alça de les previsions de creixement.
 • Potencial augment de la productivitat.
 • Avantatges fiscals per a la inversió estrangera.

 

Trobi’ns a:

Lisboa

Av. da Liberdade, 225 – 5D
1250-142 Lisboa
Tel. (+351) 213 500 990

Contactar

Banc Sabadell a Portugal

Experiència

Banc Sabadell ha tingut presència a Portugal des de 1994. Va obrir la seva primera oficina operativa a Lisboa i, posteriorment, el 1997 en va obrir una altra a Porto. Des de l’any 2000 fins al març de 2017, es va formalitzar un acord estratègic i comercial amb un banc corresponsal portuguès.

Des d’abril de 2018, Banc Sabadell ha tornat a tenir presència pròpia a Lisboa, al centre de la capital, per donar servei a les empreses portugueses i espanyoles amb presència i/o interessos comercials en el país, a través d’una àmplia cartera de productes i serveis bancaris.

Serveis

 • Obertura de comptes corrents, dipòsits, banca online, transferències domèstiques i internacionals.
 • Finançament de la inversió i del circulant a través de diversos productes financers.
 • Operativa de comerç exterior (cartes de crèdit documentari, avals, remeses, etc.).
 • Mitjans de pagament i tresoreria.
 • Finançament estructurat (finançament d’adquisicions, finançament d’infraestructures, finançament de projectes d’energia renovable, emissions de paper comercial, etc.).