Turquia

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Turquia

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Turquia

Fortaleses

 • Societat dinàmica amb molta població jove.
 • Economia dominada pel sector privat.
 • Important base industrial tant de holdingsempresarials com d’empreses mitjanes i/o familiars.
 • Posició estratègica clau per desenvolupar altres mercats.
 • Creixent classe mitjana que demana nous béns i serveis.
 • Sistema financer local sòlid i molt supervisat per l’autoritat financera i el Banc Central.

Debilitats

 • Dèficit per compte corrent elevat.
 • Taxes d’estalvi privat baixes i dependència del finançament estranger.
 • Manca de recursos naturals.
 • No hi ha una distribució uniforme de la renda, cosa que comporta grans desequilibris socials.

Inversions

 • El Govern turc desenvolupa un programa d’infraestructures ambiciós amb importants projectes en diferents sectors.
 • Dret a transferir i repatriar en divises.
 • Sistemes d’ajudes i incentius fiscals a la inversió.

Perspectives

 • Nivell de reserves del Banc Central alt, dèficit fiscal mantingut a nivells baixos.
 • Manteniment de taxes de creixement altes.
 • Activitat important de les empreses turques a l’exterior i obertura a nous mercats.

Banc Sabadell a Turquia

Experiència

Banc Sabadell es pioner a Turquia, ja que és la primera entitat espanyola que es va establir al país, el febrer de 2006, i fa més de dues dècades que desenvolupa activitats en aquest país.

Aquesta visió a llarg termini i aquesta àmplia experiència han proporcionat reconeixement i respecte tant per part de la banca turca com del sector empresarial. Gràcies a la seva tasca i al seu gran coneixement del sistema financer i econòmic turc, ha esdevingut un referent per a les empreses que desitgen iniciar la seva activitat comercial al país, ja sigui mitjançant presència física, constituent una empresa local o utilitzant contactes amb les seves contraparts turques.

Serveis

 • Suport a activitats al país a través d’un servei personalitzat proporcionat per un equip local amb gran experiència.
 • Suport en informació actualitzada sobre aspectes legislatius, comercials i financers.
 • Organització de fires comercials i licitacions en diversos sectors.
 • Assistència i seguiment d’operacions, projectes i licitacions.
 • Assistència en els contactes amb empreses locals turques.

Estructura empresarial en Turquia

Constituint una entitat estrangera

El nou Codi de comerç turc, vigent des de juliol de 2012, permet constituir tant societats anònimes com societats limitades amb un únic accionista.

Oficina de representació

Les companyies establertes segons la legislació d’altres països estan autoritzades a establir oficines de representació. La principal restricció és que no poden fer activitats que generin un ingrés i totes les despeses s’han de cobrir per aportacions rebudes de l’exterior. No estan subjectes al pagament d’impostos corporatius ja que no tenen ingressos. Les oficines de representació són autoritzades per un període de tres anys renovables.

L’oficina de representació de Banc Sabadell li ofereix el seu suport en la gestió per constituir una societat al país i establir contactes amb entitats financeres locals.
Constituir una empresa turca és un procés ràpid i senzill, només cal aportar la documentació requerida.

Sucursal

És necessari el nomenament d’un representant, amb autorització
per constituir-la i resident a Turquia. La idea de la sucursal és mantenir el control total de l’activitat de la companyia sense socis minoritaris. Amb l’actual Codi de comerç, el seu interès rau, si escau, en la participació de licitacions.

Constituint una entitat turca

Segons la legislació turca, no hi ha diferenciació entre empreses en funció de l’origen del seu capital, totes tenen els mateixos drets i obligacions. Les modalitats societàries són molt similars a les desenvolupades a la UE:

 • Societat anònima: mínim un soci (persona física o jurídica) i un capital mínim de 50.000 TL.
 • Societat de responsabilitat limitada: capital mínim de 5.000 TL.

Mitjans de pagament en Turquia

Cobrament

Exportacions a Turquia

Es recomana assegurar el cobrament el màxim possible.

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de descompte (forfaiting) per part de Banc Sabadell a les LC gestionades per la nostra entitat.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Turquia. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Avals:
  emesos per entitats turques i contragarantits per Banc Sabadell.
 • Crèdit al comprador:
  amb garantia de banc local/empresa turca compradora i gestionat per Banc Sabadell com a prestador a l’empresa turca i cobrament a la vista a l’empresa espanyola.

Pagament

Importacions des de Turquia

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Diverses entitats turques de primer nivell mantenen els seus comptes en euros a Banc Sabadell. Això facilita que les transferències no requereixin un banc intermediari, amb la consegüent reducció de costos i de temps.

Protocol de negociació internacional en Turquia

 

 • És recomanable establir relacions personals i mantenir-les al llarg del temps.
 • La persona de l’empresa espanyola que fa els contactes comercials ha de tenir capacitat de decisió, ja que els seus homòlegs turcs la tenen.
 • Tot i tenir un caràcter amigable, el turc és de tracte molt formal.
 • Cal tenir flexibilitat en els plantejaments tant empresarials com de modalitats i terminis de pagament.
 • Cal oferir un bon servei tècnic postvenda.
 • Les negociacions amb empreses públiques són més complicades i es dilaten en el temps. Cal donar continuïtat a la relació.
 • És important comptar amb un agent local i, si és possible, integrar-lo a l’empresa espanyola com a agent únic.

 

Contacte

Turquia

Suleyman Seba cad. N48 BJK Plaza Blok nº 35-36
34357 Bersiktas - Istanbul
Tel. (+90) 212 249 78 92 / 90

Contactar