Tailàndia

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Tailàndia

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Tailàndia

Fortaleses

 • Gran economia dinàmica d’Àsia.
 • Renda per capita en la gamma intermèdia i en creixement.
 • Marc apropiat per al desenvolupament de negocis.
 • Sistema bancari sòlid i bona posició quant a pagaments externs.

Debilitats

 • Intensa inestabilitat política i incertesa, amb un impacte negatiu a l’economia.
 • El repte més gran del país és la resolució pacífica i parlamentària de l’antagonisme entre la població rural i l’elit de la classe mitjana i alta de Bangkok.
 • Les polítiques de subsidi poden comprometre la bona posició fiscal que Tailàndia ha mantingut els darrers anys.

Inversions

 • Oportunitats relacionades amb infraestructures, subministraments industrials, productes químics, equips per al sector sanitari, productes de consum i turisme.
 • Marc legal i d’incentius adequat per a la inversió estrangera directa.
 • Dret a transferir i repatriar en divises.
 • Hi ha zones econòmiques especials i zones industrials franques.
 • Tailàndia i la UE estan negociant un acord de lliure comerç.

Perspectives

 • Pla públic d’inversió en noves infraestructures.

Banc Sabadell a Tailàndia

Experiencia

La relació de Banc Sabadell amb la banca tailandesa es remunta a principis dels anys vuitanta del segle passat.
Durant aquest temps, s’ha desenvolupat un sòlid vincle amb gairebé tots els bancs locals, i així es cobreixen les necessitats dels exportadors espanyols.
La proximitat de l’oficina regional de Banc Sabadell a Singapur, amb presència al país des de 1990, ha permès desenvolupar una intensa col·laboració amb aquest mercat i amb els seus sectors públics i privats.
A més a més, BS Singapur ha enfortit la nostra capacitat d’acompanyament i assessorament a les empreses, inversors importadors i exportadors.

Serveis

 • Servei personalitzat i de qualitat adreçat a l’empresa espanyola amb interessos comercials o inversors al país.
 • Assessorament financer i comercial sobre el mercat.
 • Seguiment d’operacions, projectes i licitacions.

Estructura empresarial en Tailàndia

Constituent una entitat estrangera

Una societat estrangera pot establir a Tailàndia:

Oficina de representació:

La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No es permet fer negocis ni transaccions que comportin ingressos.

Sucursal:

Només és aplicable per a casos molt específics. L’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal. Té una gestió més complicada que la d’una empresa limitada o anònima.

Constituent una entitat tailandesa

Hi ha tres tipus de societats empresarials.

Sole propietorship:

Empresariat individual que respon amb el seu patrimoni.

Partnership:

Formada per diversos socis. La responsabilitat pot ser il·limitada o limitada.

Sociedad de responsabilitat limitada:

La responsabilitat dels socis se limita al capital invertit. És la figura més utilitzada a Tailàndia i la preferida de la inversió estrangera. Requereix un mínim de tres accionistes. La modalitat més comuna és la joint venture. Precisa un soci tailandès i s’ha de constituir per a un projecte definit. No té personalitat jurídica diferent de la dels socis.

Mitjans de pagament en Tailàndia

Cobrament

Exportacions a Tailàndia

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant (importador). Opcions de finançament de crèdits documentaris.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc local. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Pagament anticipat:
  només les empreses autoritzades els poden efectuar, sempre que compleixin determinats requisits.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bonds, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting) i descompte de factures:
  acceptades a THB i conversió en divisa per a projectes.
 • Project finance.
 • Possibilitats de facturatge (factoring).

Pagament

Importacions des de Tailàndia:

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals:
  inclosa la modalitat d’aval fins a dotze mesos amb renovació per cobrir períodes regulars de compres.
 • Facturatge (factoring).
 • Transferència.

Protocol de negociació internacional en Tailàndia

 • Els tailandesos acostumen a ser respectuosos i seriosos en les seves relacions comercials.
 • És essencial saber establir una relació i mantenir-la amb visites regulars i seguiment.
 • Cal oferir un servei tècnic postvenda de qualitat (en especial per a exportadors d’equips i maquinària, subministraments industrials, etc.).
 • Negociacions flexibles i dinàmiques.
 • És important comptar amb un agent local.

Contacte

Singapur

Keck Seng Tower 133, Cecil Street, 09-01 A
069535 - Singapore
Tel. (+65) 6224 27 07

Contactar