Japó

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Japó

Oportunitats per a l’empresa espanyola al Japó

Fortaleses

 • Tercera economia del món.
 • Gran mercat per a béns de consum, en què preval la qualitat per damunt del preu.
 • Exportador d’electrònica i d’alta tecnologia. Gran potenciador d’intercanvi d’R+D.
 • Receptor d’inversió estrangera de qualitat, principalment en noves tecnologies i energies renovables.
 • El Japó fa anys que inverteix a Espanya de manera constant.
 • Sistema jurídic estable, desenvolupat i fiable, i sistema econòmic i financer obert, liberal i sòlid.

Debilitats

 • Marcat nacionalisme en les pautes de consum: els productes locals es consideren de millor qualitat que els estrangers.
 • Presa de decisions poc àgil i que comporta, a vegades, el consum de molt de temps.

Inversions

Oportunitats en:

 • Béns de consum, productes agroalimentaris, moda, calçat.
 • Materials de construcció.
 • Components de l’automòbil.
 • Sector químic i farmacèutic.
 • Turisme i lleure.
 • Energies renovables.

Perspectives

 • Expansió lenta però estable.
 • El Japó està posicionat com a líder mundial en determinats articles d’electrònica de consum.
 • Els grans bancs japoneses s’estan tornant a posicionar en mercats emergents per evitar que prenguin rellevància els bancs xinesos.
 • Corea del Sud i la Xina es perceben com una amenaça a causa de tensions territorials amb la Xina i de l’emergència econòmica de Corea.

Banc Sabadell al Japó

Experiència

Banc Sabadell cobreix el Japó des de la seva oficina a Xangai, establerta l’any 2005.

Té relacions de corresponsalia amb la totalitat de la banca japonesa, amb la qual manté unes relacions excel·lents, i és reconegut com un banc de referència pel que fa a la gestió del negoci internacional vinculat al Japó. A través de freqüents visites al Japó, s’han aprofundit aquestes relacions amb els nostres bancs corresponsals japonesos.

Banc Sabadell té concedides línies de finançament de projectes a mitjà i llarg termini als bancs japoneses. Així mateix, els bancs japonesos tenen concedides extenses línies a

Banc Sabadell per al desenvolupament de les operacions de comerç exterior i per oferir cobertura mitjançant avals a les operacions locals dels seus clients.

Serveis

 • Assessorament en l’establiment de l’empresa espanyola al Japó, prestant un servei especialitzat i individualitzat.
 • Seguiment de les operacions d’importació/exportació a través de la relació desenvolupada amb la banca local.
 • Suport de projectes i licitació mitjançant l’emissió d’avals i garanties emeses a la banca local.

Estructura empresarial en Japó

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació/Liaison Office

No té personalitat ni capacitat jurídiques pròpies. Les seves activitats són per compte de l’empresa matriu i es limiten a recollir i processar informació i a fer activitats d’exploració i promoció.

Sucursal/Branch

A la pràctica ha quedat vinculada només a les entitats financeres. Les sucursals al Japó no tenen estatut legal ni capital propis. La seva capacitat de contractació i de gestió i les seves obligacions comptables i fiscals són responsabilitat directa de l’empresa matriu.

Societat mercantil/filial (subsidiary)

SA o SRL. Es regeixen per la Llei de societats i el Codi de comerç. El capital social per a totes dues pot ser d’1 ien i ha de tenir un soci o més.

Empresa mixta o joint venture (limited liability partnership):

Les empreses estrangeres no estan obligades a tenir un soci local. La creació d’una empresa mixta o joint venture es justifica quan el soci aporta contactes, relacions mercantils i financeres al país.

Es desaconsella la creació de joint venture quan es té poc coneixement del soci local o quan els interessos de les dues parts no convergeixen de manera absoluta.

Constituint una entitat al Japó

Les societats al Japó es regeixen per la Llei de societats i el Codi de comerç. Són registrades al Registre Mercantil.

Mitjans de pagament en Japó

Cobrament

Exportacions al Japó

 • Crèdit documentari:
  cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant japonès (importador). En transaccions que es fan per primera vegada al Japó és recomanable començar a treballar amb LC.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc al Japó. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bond, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting):
  descompte sense recurs de pagarés o LC d’exportació.

Pagament

Importacions des del Japó

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en Japó

 • Perduren protocols, valors i normes de conducta conservadors que cal respectar.
 • L’harmonia preval per damunt del conflicte. Els japonesos són hospitalaris, amants de l’ordre, de la pulcritud, del minimalisme, de la naturalitat i de l’equilibri. A més, se senten molt orgullosos del seu país.
 • La seriositat en els negocis fa que sigui un país fiable, tot i que no exempt de dificultats a causa de la seva peculiar idiosincràsia. Una negativa per part nostra es pot interpretar com a manca de flexibilitat i d’interès.
 • És crucial identificar les persones amb poder de decisió a les empreses.
 • Les pimes japoneses tenen un marcat caràcter familiar.
 • Els japonesos estan molt orgullosos del seu país, del seu sistema polític i de la seva història. Convé evitar referències a un passat en què hi pot haver divisió d’opinions.

Contacte

Oficina de representació de Xangai

Westgate Mall, room 1605 A
1038, Nanjing West Road
200041 - Shanghái
Tel. (+86) 21 62718347

Contactar