Algèria

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Algèria

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Algèria

Fortaleses

 • La proximitat d’Algèria amb Europa afavoreix la deslocalització d’activitats industrials consumidores d’energia,
  com també els intercanvis comercials.
 • Facilitats per part del Govern.
 • Programes quinquennals del Govern per al desenvolupament del país i el benestar dels algerians.
 • Mà d’obra qualificada, jove i competitiva.

Debilitats

 • L’economia depèn completament de les rendes del petroli (98% de les exportacions), cosa que la fa molt vulnerable.
 • Molta lentitud de l’Administració en les gestions administratives.
 • La generalització de la regla 49/51, en vigor des de 2009, que obliga que hi hagi un percentatge majoritari d’algerians residents en tots els projectes d’inversió estrangera.
 • L’accés a l’impost territorial industrial.

Inversions

 • Atractives oportunitats d’inversió en gran quantitat de sectors.
 • Prevenció contra l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i sobre la fortuna.
 • Dret de transferir els beneficis de l’empresa després del tancament de l’exercici anual i el pagament de l’impost sobre la renda de les societats (IBS). La part estrangera ha de pagar un impost del 15% sobre l’import que cal transferir.
 • Hi ha exoneracions en el pagament de l’impost sobre la renda de les societats (IBS) i de la taxa de l’activitat professional (TAP) per als inversors que creïn més de cent llocs de treball nous.
 • Modalitats d’ajuda per a la inversió a través d’institucions públiques i privades amb un programa per al sector públic més onerós i amb avantatges.

Perspectives

 • Bones perspectives a mitjà termini amb l’augment de les exportacions fora dels hidrocarburs.
 • Debilitat de la moneda.
 • Debilitats de les reserves de canvi.
 • Perspectives per al desenvolupament de les energies renovables, turisme i agricultura.

Banc Sabadell a Algèria

Experiència

L’oficina de representació, inaugurada el 2004, va tenir el privilegi de ser la primera entitat financera espanyola a Algèria.

Té una llarga experiència operativa i comercial i un coneixement a fons del sistema financer algerià. Banc Sabadell a Algèria és membre del Cercle de Comerç i de la Indústria Algerià-Espanyol (CCIAE) i manté molt bones relacions amb els principals actors i organismes públics i privats.

Serveis

 • Professionalitat i qualitat de servei.
 • Dona suport a empreses espanyoles, o a les seves filials a Algèria, interessades en una inversió o en operacions de comerç exterior, i les introdueix a la banca local.
 • Seguiment de les operacions bancàries.
 • Col·laboració amb les empreses espanyoles que participen en missions comercials i econòmiques, com ara organització de reunions i visites en funció de les seves necessitats.

Estructura empresarial en Algèria

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació/ Liaison Office

La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No és permès fer negocis ni transaccions que comportin ingressos.

Constituint una entitat algeriana

Les empreses o filials estrangeres no es poden establir a Algèria llevat que col·laborin amb una part algeriana, que ha de disposar del 51% del capital contra el 49% de la part estrangera.

Societat de responsabilitat limitada (SARL):

Socis estrangers I algerians. Capital mínim escripturat: 1.000 euros (490 euros per la part estrangera). (físics o jurídics).
És important entendre bé la llei i la seva aplicació, mitjançant un bon assessor jurídic.

Societats en nom col·lectiu (SNC):

No hi ha un mínim de capital exigit.

Societats comanditàries per accions (SCS):

La societat és administrada per un o més gerents. L’empresa estrangera que presta un servei a Algèria ha de suportar una retenció del 24% dels ingressos de cada facturació.

L’empresa mixta té grans avantatges fiscals per accedir a licitacions tant nacionals com internacionals.

Les empreses estrangeres poden obrir un compte intern de no resident (INR) i un compte convertible en dinars (CEDAC) durant la realització dels seus projectes.

Mitjans de pagament en Algèria

Cobrament

Per a tots els cobraments, la part algeriana ha de domiciliar l’operació 30 dies abans de la data B/L. A més a més, ha d’ingressar el 120% de l’import de la factura pels productes destinats a la revenda directa.

Exportacions a Algèria

 • Crèdit documentari:
  irrevocable i opcionalment confirmat. És la modalitat de cobrament més segura. Està subjecte a les regles de la CCI acceptades internacionalment i a les normes del Banc d’Algèria.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials respecte al comprador per part d’un banc a Algèria. És més flexible i menys costós que el crèdit documentari, però no garanteix el cobrament. Generalment es tracta de remeses amb pagament a la vista.
 • Transferències:
  es permeten les transferències per cobrar les operacions d’importacions dels béns i serveis, segons la Llei de finança de 2017.

Pagament

Importacions a Algèria

 • Crèdit documentari:
  irrevocable i opcionalment confirmat. És la modalitat de pagament més segura.
 • Remesa documentària:
  gestió de cobrament de documents comercials respecte al comprador per part del banc espanyol. Sovint amb efecte pagador a 360 dies.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Protocol de negociació internacional en Algèria

 • Cal respectar els costums i les lleis del país.
 • S’ha d’evitar fer referència a conflictes amb països veïns o de caràcter polític o religiós.
 • És molt important tenir un traductor que parli la llengua local.
 • Cal ser pacient i saber escoltar. És millor contactar amb un agent local que faciliti les negociacions.

Contacte

Algèria

Lotissment Piette, 1, rue n. 10
Hydra - Alger
Tel. (+213) 23485574

Contactar