Estructura empresarial a Vietnam

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació / Liaison Office
La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials.
No es permet fer negocis ni transaccions que comportin ingressos.

Sucursal
Només és aplicable per a casos molt específics. L’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal. Té una gestió més complicada que la d’una empresa limitada o anònima.

Constituint una entitat vietnamita

Les lleis i normes mercantils a Vietnam segueixen la tradició francesa, que és semblant al tipus de dret espanyol.

Societat de responsabilitat limitada:

 • Unipersonal.
 • Multipersonal (de 2 a 50 socis):
  és la modalitat més normal per a inversions de capital 100% estranger i per a joint ventures
  de capital estranger majoritari.
  Té la restricció que la presa de decisions ha de comptar amb un quòrum mínim del 65% del capital estructurat. És una modalitat molt comuna per al desenvolupament de negocis que precisin un soci vietnamita.
 • Joint stock company:
  requereix almenys tres socis i té avantatges per al control de l’empresa amb requeriments de quòrum del capital subscrit menors. És la modalitat ideal per a joint ventures amb participació menor al 65% del capital.
Compten amb el suport decisiu del Banc Mundial i de l’Asian Development Bank (ADB).