Mitjans de pagament a Turquia

Cobrament

Exportacions a Turquia

Es recomana assegurar el cobrament el màxim possible.

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de descompte (forfaiting) per part de Banc Sabadell a les LC gestionades per la nostra entitat.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Turquia. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Avals:
  emesos per entitats turques i contragarantits per Banc Sabadell.
 • Crèdit al comprador:
  amb garantia de banc local/empresa turca compradora i gestionat per Banc Sabadell com a prestador a l’empresa turca i cobrament a la vista a l’empresa espanyola.

Pagament

Importacions des de Turquia

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.

Diverses entitats turques de primer nivell mantenen els seus comptes en euros a Banc Sabadell. Això facilita que les transferències no requereixin un banc intermediari, amb la consegüent reducció de costos i de temps.