Estructura empresarial a Tailàndia

Constituent una entitat estrangera

Una societat estrangera pot establir a Tailàndia:

Oficina de representació:
La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No es permet fer negocis ni transaccions que comportin ingressos.

Sucursal:
Només és aplicable per a casos molt específics. L’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal. Té una gestió més complicada que la d’una empresa limitada o anònima.

Constituent una entitat tailandesa

Hi ha tres tipus de societats empresarials.

Sole propietorship::

Empresariat individual que respon amb el seu patrimoni.

Partnership:

Formada per diversos socis. La responsabilitat pot ser il·limitada o limitada.

Sociedad de responsabilitat limitada::

La responsabilitat dels socis se limita al capital invertit. És la figura més utilitzada a Tailàndia i la preferida de la inversió estrangera. Requereix un mínim de tres accionistes. La modalitat més comuna és la joint venture. Precisa un soci tailandès i s’ha de constituir per a un projecte definit. No té personalitat jurídica diferent de la dels socis.