Mitjans de pagament a Tailàndia

Cobrament

Exportacions a Tailàndia

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant (importador). Opcions de finançament de crèdits documentaris.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc local. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Pagament anticipat:
  només les empreses autoritzades els poden efectuar, sempre que compleixin determinats requisits.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bonds, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting) i descompte de factures: acceptades a THB i conversió en divisa per a projectes.
 • Project finance.
 • Possibilitats de facturatge (factoring).

Pagament

Importacions des de Tailàndia:

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals:
  inclosa la modalitat d’aval fins a dotze mesos amb renovació per cobrir períodes regulars de compres.
 • Facturatge (factoring).
 • Transferència.