Estructura empresarial a Singapur

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació

La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials.
No es permet fer negocis ni transaccions que signifiquin ingressos. Responsabilitat il·limitada. Es pot fer la sol·licitud a través d’IES (www.iesingapore.gov.sg).

Sucursal

És 100% propietat de l’empresa matriu.
Només és recomanable per a casos molt específics, per exemple, licitació en infraestructures que ho requereixin. L’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal i té una gestió més complicada que la d’una empresa limitada anònima (Pte. Ltd.). Requereix que tingui dos responsables que resideixin a Singapur. L’activitat de negocis ha de ser la mateixa que la de l’empresa matriu. Responsabilitat il·limitada. Sistema impositiu d’entitat no resident
(no es pot acollir als beneficis fiscals locals).

Singapur disposa d’un sistema legal sòlid i eficient que és reconegut internacionalment.

Constituint una entitat singapuresa

Societat de responsabilitat limitada

  • La forma és la de societat anònima Pte. Ltd. (private limited).
  • Socis: mínim un. Pot ser 100% estranger (físic o jurídic).
  • Capital mínim d’una acció i capital desemborsat d’acord amb el que acordin els socis constituents.
  • Un dels directors ha de residir a Singapur (però pot ser estranger).
  • Pot fer tota mena de negocis menys financers i d’assegurances.

Joint venture

  • És una modalitat molt comuna per desenvolupar negocis tant a Singapur com a la resta d’Àsia.
  • Hi ha una cort d’arbitratge.
  • Ha de tenir la forma jurídica de societat anònima (Pte. Ltd.).