Protocol de negociació internacional a Singapur

  • És molt important establir una relació i saber mantenir-la.
  • És convenient fer visites regulars i el seguiment d’aquestes visites.
  • Cal oferir un servei tècnic postvenda de qualitat (en especial per a exportadors d’equips i maquinària, subministraments industrials, etc.).
  • Les negociacions són fluides.
  • Els concursos públics són transparents i oberts (per a infraestructures és essencial tenir presència directa a Singapur).
  • És important comptar amb un agent local.
  • Els singapuresos són de tracte fàcil i, en general, tenen un alt nivell educatiu i preparació tècnica.