Mitjans de pagament a Singapur

Cobrament

Exportacions a Singapur

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant singapurès (importador).
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Singapur. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bonds, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting) i facturatge (factoring).

Pagament

Importacions des de Singapur

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals.
 • Transferència simple:
  és un mitjà de pagament i cobrament popular i comú.