Protocol de negociació internacional a la República Dominicana

  • Cal tenir en compte la diversitat cultural i religiosa.
  • Es parla amb bastant fluïdesa l’anglès, principalment a la classe mitjana, alta i empresarial.
  • Cal comptar amb una bona assessoria impositiva i legal.
  • Hi ha forta negociació en el mercat de preus.