Mitjans de pagament a la República Dominicana

Cobrament

Exportacions a la República Dominicana

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Es tracta del mètode més segur.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc de la República Dominicana.
 • Transferència.

Pagament

Importacions des de la República Dominicana

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Cobraments:
  gestió de cobraments de documents comercials.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.