Estructura empresarial al Regne Unit

Constituint una societat estrangera

Branch (sucursal):

Només pot fer activitats dins de l’àmbit de l’objecte social de la seva empresa matriu.

Agència o oficina de representació

La seva activitat està limitada exclusivament a la publicitat i promoció de l’empresa matriu. Pot investigar el mercat i explorar oportunitats de negoci. No pot obtenir ingressos.

Determinar la millor fórmula d’implantació requereix un assessorament fiscal i jurídic adequat.

Constituent una entitat del Regne Unit

Standard UK company

  • Limited Company (Ltd.): la modalitat jurídica més comuna. Es tracta d’una societat anònima que requereix accions perquè sigui subscrita. L’empresa ha de tenir seu registrada al Regne Unit i almenys un director.
  • Public Limited Company (PLC):és una societat anònima que requereix un capital social mínim de 50.000 GBP. És molt similar a una societat de responsabilitat limitada.

Specliast UK company

  • Limited Liability Partnership (LLP)
  • Non Profit Company
  • Ready Made Company
  • Right to Manage Company

Offshore and International company:

  • Offshore Company
  • European Company