Protocol de negociació internacional al Regne Unit

  • El tracte és formal i estructurat al primer instant.
  • Es requereix la famosa puntualitat britànica: és important arribar a l’hora citada i fins i tot arribar una mica abans a les reunions.
  • Tant l’entrevista com la presentació han d’estar ben organitzades i preparades.
  • La documentació i les ofertes s’han d’elaborar i presentar en anglès.
  • Atès que és un país multicultural, és millor no parlar o discutir de religió o política.