Mitjans de pagament al Regne Unit

Cobrament

Exportacions al Regne Unit

En general, funciona a pagament contra factura a la vista a 30/45 dies a final de mes.

 • Transferència simple:
  mitjà de cobrament i pagament comú.
 • Crèdit documentari d’exportació:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament.

Pagament

Importacions des del Regne Unit

 • Transferència:
  en GBP/euros o dòlars EUA.
 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.