Protocol de negociació internacional a Portugal

  • Al país és costum donar la mà a totes les persones presents en la reunió.
  • Després de la salutació, és cortès dedicar una estona a una conversa informal, abans de continuar amb l’agenda de negocis.
  • Les reunions inicials generalment es porten a terme de manera formal.
  • Establir una relació personal amb socis comercials es considera vital.
  • Codi de vestimenta clàssic, elegant i conservador.