Protocol de negociació internacional a Polònia

  • S’aprecia la puntualitat.
  • Durant les entrevistes es limiten els preàmbuls i se sol enfocar cap al motiu de l’entrevista o reunió de seguida. L’encaixada de mans és la manera més típica per a la salutació.
  • El tracte és formal, de «vostè». Els noms propis s’utilitzen generalment en l’àmbit familiar o entre amics.
  • Tot i que el coneixement d’idiomes a Polònia és bastant extens, els materials promocionals i les ofertes s’han de redactar en polonès.
  • S’espera seguiment de contacte després de les reunions. S’aprecia rebre un correu electrònic d’agraïment.
  • És indispensable tenir una presència contínua al país o bé fer viatges comercials freqüents. En molts casos es recomana iniciar col·laboració amb algun soci local.