Mitjans de pagament a Polònia

Transferència simple: és un mitjà de pagament i cobrament popular i comú.

Cobrament

Exportacions a Polònia

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia.
 • Cobrances:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Polònia. Generalment, es tracta de remeses amb pagament o efecte a la vista.
 • Pagament anticipat:
  s’utilitza sovint en les primeres transaccions amb un client nou.

Pagament

Importacions des de Polònia

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.