Estructura empresarial en Perú

Constituent una entitat estrangera

Una societat estrangera es pot establir al Perú amb les modalitats següents.

Oficina de representació:
exclusivament gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials.
No es permet fer negocis ni transaccions que signifiquin ingressos.

Sucursal:
perquè una societat estrangera pugui desenvolupar negocis de caràcter permanent al Perú, ha d’establir una sucursal amb domicili al territori nacional.

El Govern continua impulsant reformes que afavoreixin l’entorn empresarial; ara constituir una societat és més fàcil (no s’exigeix capital mínim) i àgil (26 dies).

Constituent una entitat al Perú

 

Empresa individual de responsabilitat limitada (EIRL):
constituïda per una persona jurídica de dret privat amb patrimoni propi diferent del del seu titular, que sempre és una persona física. L’EIRL pot fer operacions civils i comercials.

Societat comercial de responsabilitat limitada (SRL):
de dos a vint participacionistes, els quals no responen personalment
per les obligacions de l’empresa.

Societat anònima (SA):
els socis no responen solidàriament pels deutes socials. El capital social està representat per accions nominatives, que són les aportacions dels socis. Mínim dos accionistes (persona física o jurídica, resident o no resident).
Hi ha dues modalitats diferents::

  • Societat anònima oberta (SAA), amb un nombre màxim d’accionistes il·limitat.
  • Societat anònima tancada (SAC), amb un màxim de vint accionistes.