Protocol de negociació internacional al Perú

  • La salutació més comunament utilitzada és l’encaixada de mans. Cal dispensar un tracte formal.
  • En les presentacions s’utilitza el cognom precedit de senyor/senyora, i és habitual l’ús de títols professionals (enginyer, professor, doctor), sobretot quan es tracta amb càrrecs públics.
  • En les negociacions s’atorga un gran valor a les relacions personals.
  • Les negociacions s’acostumen a desenvolupar amb lentitud.
  • És habitual el regateig; per tant, convé deixar prou marge de negociació.
  • En les converses s’han d’evitar temes relatius a política, terrorisme o passat colonial, llevat que sigui l’interlocutor peruà qui introdueixi el tema.