Medios de pago en EE.UU.

Cobrament

Exportacions al Perú

 • Crèdit documentari (LC):
  permet al venedor disposar d’una alta seguretat de cobrament, subjecte a regulacions internacionals.
 • Remesa d’exportació.
 • Avals:
  emesos per entitats peruanes i contragarantits per BS.
 • Transferència simple / ordre de pagament.
 • Gir bancari:
  s’ha d’expedir a nom d’una persona física o d’una empresa.
 • Xecs bancaris:  
  quan els negociadors es coneixen i hi ha confiança mútua.

Pagament

Importacions des del Perú

 • Crèdit documentari (LC):
  promesa de pagament bancari a la vista o a termini condicionada a la correcta presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  l’exportador lliura els documents comercials al seu banc contra pagament, l’acceptació d’una lletra o la presentació d’un pagaré. Es regeix per la publicació 522 de la Cambra de Comerç Internacional (CCI) i les lleis locals.
 • Avals
 • Transferència simple / ordre de pagament: 
  pagament que fa l’importador a l’exportador per mitjà dels bancs.