Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Polònia

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Polònia

Fortaleses

 • Mercat de gran potencial.
 • Accés als fons de la UE (72,9 mil milions d’euros assignats a Polònia per a 2014-2020).
 • Creixement econòmic estable i alt nivell de demanda.
 • Capital humà.
 • Estabilitat política.
 • Ubicació estratègicament i logísticament perfecta al bell mig d’Europa.
 • Veïnatge amb set països i accés a la mar Bàltica i els mercats escandinaus.

Debilitats

 • Rigidesa burocràtica.
 • Dèficit d’infraestructura ferroviària i de carreteres en determinades zones.
 • Sistema fiscal complex.

Inversions

A les empreses espanyoles els esperen oportunitats relacionades amb:

 • Obra civil, modernització i ampliació d’infraestructures de transport.
 • Sector mediambiental.
 • Sector energètic.
 • Sector de defensa.
 • Sector de béns de consum.

Hi ha 14 zones econòmiques especials (ZEE) amb unes desgravacions fiscals importants i altres ajudes estatals, que s’han d’obtenir a través del Ministeri d’Economia.

Perspectives

 • Perspectivadecreixementper sobre del 3% anual els darrers anys.
 • El país ofereix un clima de
  negocis molt favorable. El notable dinamisme de l’economia i el creixent poder adquisitiu i l’interès per productes de qualitat i disseny obren àmplies oportunitats.

Banc Sabadell a Polònia

Experiència

La relació de Banc Sabadell amb Polònia es remunta a principi dels anys noranta, quan es va iniciar la col·laboració amb les principals entitatsfinanceresdel país.

L’oficina de Varsòvia posa a la seva disposició un equip que l’atendrà amb professionalitat i dedicació, d’una manera individual i personalitzada.
La nostra oficina reuneix un coneixement a fons de les peculiaritats del mercat polonès i del sector financer local, d’organismes espanyols presents a Polònia i de les institucions públiques.

Serveis

 • Introducció al mercat i a la banca local.
 • Assessorament en múltiples productes financers: crèdits documentaris, remeses de documents, avals, garanties, performance bonds, prefinançament deprojectes, coberturesderisc.
 • Seguiment d’operacions.
 • Networking amb els principals agents públics i privats al país i empreses de múltiples sectors.

Estructura empresarial a Polònia

Constituint una entitat estrangera

Sucursal

Només pot dur a terme activitats dins de l’àmbit de l’objecte social de la seva empresa matriu. Ha de dur la comptabilitat en polonès i d’acord amb la legislació local.

Oficina de representació

La seva activitat està limitada exclusivament a la publicitat i la promoció de l’empresa matriu. Pot investigar el mercat i explorar oportunitats de negocio. No pot obtenir ingressos.

A l’hora de triar la modalitat d’activitat econòmica i per a tots els assumptes legals que es tractin al país, és aconsellable comptar amb el suport d’un advocat local.

Constituint una entitat polonesa

Societat de responsabilitat limitada

La forma jurídica més comuna.

 

 • Els socis no responen per les obligacions i els deutes de l’empresa.
 • Es tracta d’una entitat legal autònoma.
 • El procés de fundació és ràpid. » Es requereix poc capital social.

 

Societat anònima

De característiques similars a les espanyoles. Requereixen com a mínim dos socis i un desemborsament del 25% del capital mínim inicial (aprox. 100.000 PLN).

Joint venture

Amb un soci polonès que aporta un coneixement profund del mercat local o una consolidada xarxa de contactes, és unaentradahabitualper a empreses estrangeres.

Mitjans de pagament a Polònia

Transferència simple: és un mitjà de pagament i cobrament popular i comú.

Cobrament

Exportacions a Polònia

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia.
 • Cobrances:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Polònia. Generalment, es tracta de remeses amb pagament o efecte a la vista.
 • Pagament anticipat:
  s’utilitza sovint en les primeres transaccions amb un client nou.

Pagament

Importacions des de Polònia

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.

Protocol de negociació internacional a Polònia

 • S’aprecia la puntualitat.
 • Durant les entrevistes es limiten els preàmbuls i se sol enfocar cap al motiu de l’entrevista o reunió de seguida. L’encaixada de mans és la manera més típica per a la salutació.
 • El tracte és formal, de «vostè». Els noms propis s’utilitzen generalment en l’àmbit familiar o entre amics.
 • Tot i que el coneixement d’idiomes a Polònia és bastant extens, els materials promocionals i les ofertes s’han de redactar en polonès.
 • S’espera seguiment de contacte després de les reunions. S’aprecia rebre un correu electrònic d’agraïment.
 • És indispensable tenir una presència contínua al país o bé fer viatges comercials freqüents. En molts casos es recomana iniciar col·laboració amb algun soci local.

Contacte

Polònia

Rondo ONZ 1, Piso 29
00124 - Varsovia
Tel. (+48) 223548490

Contactar