Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Brasil

Oportunitats d’exportació per a l’empresa espanyola al Brasil

Fortaleses

 • El Brasil és la primera economia d’Amèrica Llatina.
 • El potencial del seu mercat domèstic és enorme, amb la meitat de la població considerada classe mitjana.
 • Govern democràtic i estable.
 • Índexs macroeconòmics positius, gràcies a polítiques i controls rigorosos del Banc Central del Brasil.
 • Diversitat i abundància de recursos naturals.
 • País receptiu a empreses i persones d’origen espanyol.

Debilitats

 • L’historial d’elevat tipus d’interès ha detractat la inversió domèstica i retardat el creixement.
 • La justícia i el sistema fiscal són mecanismes complexos i poc àgils.
 • Persisteix una gran desigualtat en la distribució de la renda.
 • Baixa qualitat dels serveis públics, en salut, infraestructures i seguretat urbana.

Inversions

 • Oportunitats en el sector d’oli i gas generades pel presal: extracció de cru en aigües profundes, energies alternatives, construcció civil, indústria, etc.
 • Hi ha zones econòmiques especials amb incentius governamentals.

Perspectives

 • Perspectives de creixement en infraestructures i els sectors energètic i de béns de consum.

Banc Sabadell al Brasil

Experiència

Banc Sabadell va iniciar les activitats al Brasil fa més de vint anys.
Des de llavors, ha desenvolupat una xarxa extensa de corresponsalia amb institucions financeres del país que li ha permès familiaritzar-se amb el marc regulador que determina el funcionament del sistema financer al Brasil.

L’oficina de representació ha estat un punt de referència per a les empreses interessades a desenvolupar activitats comercials o d’inversió al Brasil. Banc Sabadell gaudeix de reconeixement i respecte al mercat brasiler per la seva solidesa, professionalitat i qualitat de serveis.

Serveis

 • Gran coneixement del mercat local, la qual cosa permet oferir a l’empresa orientació en els seus primers passos al país.
 • Assessorament qualificat en operacions comercials (exportació i importació) o d’inversió directa de capital d’empreses espanyoles.
 • Suport a les filials d’empreses espanyoles establertes al Brasil, a empreses locals amb inversió a Espanya i a empreses locals que fan operacions de comerç exterior amb Espanya.

Estructura empresarial a Brasil

Constituint una entitat extrangera

Sucursals, agències o establiments al Brasil per part de societats estrangeres:

Només s’hi poden establir casos concrets com ara bancs sense activitat al mercat brasiler, línies aèries, ONG, empreses de construcció, etc., habitualment de cara a l’execució de projectes de licitació mitjançant consorci.
L’empresa matriu contrau totes les obligacions. Es requereix una autorització del Govern. Tots els canvis d’estatuts a l’empresa matriu també han de ser aprovats pel Govern brasiler perquè tinguin validesa en les entitats locals.

Constituint una entitat brasilera

Societat limitada:

Mínim dos socis, que poden ser 100% estrangers (físics o jurídics). Hi ha restriccions d’inversió estrangera en alguns pocs sectors. En general, no té capital social mínim, depèn del sector i del volum de facturació.

Societat anònima:

Les mateixes condicions que la societat limitada, però en aquest cas cal desemborsar com a mínim el 10% de les accions subscrites en diners en el moment de la constitució.

En termes generals no s’exigeix un capital social mínim, però hi ha sectors amb requisits específics, com el bancari, assegurances, etc.

Empresa Individual de Societat Limitada (EIRELI):

Un únic soci, persona física o jurídica. Capital social mínim de 100 salaris equivalents a 93.700 reals (BRL), base actual.

Joint venture (j. v.):

És una modalitat molt comuna per al desenvolupament de negocis que necessitin un soci local. Pot tenir la forma jurídica de societat de comptes en participació (SCP) o bé d’una societat limitada o d’una societat anònima.

És molt important assessorar-se en un despatx jurídic local a causa de la complexitat de les lleis i els tributs locals.

Mitjans de pagament a Brasil

Cobrament

Exportacions al Brasil

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari pagadora contra la presentació de documents acreditatius de l’exportació. Es tracta del mètode més segur. Per a més garantia, es pot sol·licitar confirmació per part del banc espanyol.
 • Cobrament bancari:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc al Brasil. És més flexible i menys costós que el crèdit documentari, però no representa cap garantia de cobrament. Generalment es tracta de remeses amb pagament per efecte a la vista.
 • Cobrament directe:
  gestió de cobrament en què l’exportador espanyol remet els documents i cobra directament a l’importador brasiler; és més arriscat.
 • Pagament anticipat:
  l’importador paga a l’exportador espanyol abans de rebre la documentació i la mercaderia. És el menys arriscat, però molt difícil d’aconseguir.

Pagament

Importacions des del Brasil

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol, sense cap garantia de cobrament. Els bancs involucrats lliuren la documentació a l’importador mitjançant el pagament o l’acceptació dels termes del cobrament.

Protocol de negociació internacional a Brasil

 • Algunes reunions de negoci no comencen amb puntualitat i acostumen a allargar-se més del necessari.
 • Eviti utilitzar l’idioma espanyol d’entrada, no doni per descomptat que el seu interlocutor té l’obligació de conèixer-lo.
 • Les relacions personals són clau en l’èxit dels negocis; per tant, procuri estrènyer-les.
 • Concerti les trobades i reunions amb antelació, tot i que les cancel·lacions a l’últim minut són habituals.
 • Tingui paciència, tant el seu interlocutor com l’Administració necessiten temps per prendre decisions.

Contacte

Brasil

Edificio Faria Lima Premium
Rua Diogo Moreira, 132 7º
andar – conj.707-710 Pinheiros
05423-010 - São Paulo
Tel. (+55) 11 30959266

Contactar