Protocol de negociació internacional a Mèxic

  • Coneixement i confiança. És bo guanyar-se la confiança dels mexicans per fer negocis.
  • Vida social. És important per conèixer-se, guanyar confiança i ampliar contactes de negocis.
  • Familiaritat. Els mexicans són negociadors durs, però donen un matís de calidesa i proximitat a les seves negociacions.
  • Negociació. Les negociacions solen ser llargues, i poden implicar diversos dies d’estada a Mèxic.
Documentació: qualsevol proposta s’ha d’acompanyar de dossiers, material gràfic i audiovisual i informació el més completa possible.