Mitjans de pagament a Mèxic

Els mitjans de pagament són regulats i supervisats pel Banc Central (Banc de Mèxic).

Cobrament

Exportacions a Mèxic

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació. Estan subjectes a les regles de la CCI, acceptades internacionalment.
 • Crèdit comprador:
  per a vendes de maquinària i béns d’equip, generalment a més llarg termini, és preferible utilitzar la línia de crèdit comprador de Banc Sabadell.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Mèxic. És més flexible i menys costós que el crèdit documentari, tot i que no representa cap garantia de cobrament. Generalment, es tracta de remeses amb pagament per efecte a la vista.
 • Compte obert:
  les empreses espanyoles que venguin amb pagament diferit i sense garantir tindran avantatge sobre les que insisteixin en crèdit documentari confirmat, però estaran incorrent en un risc clarament superior.

Pagament

Importacions des de Mèxic

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de la importació.
 • Cobraments:
  es tracta d’una gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol, sense cap garantia de cobrament.