Estructura empresarial a Marroc

Constituint una entitat estrangera

Una societat estrangera es pot establir al Marroc com a établissement stable en diverses formes:

Sucursal
Només pot portar a terme activitats dins de l’àmbit de l’objecte social de la seva matriu. Ha de portar la comptabilitat en francès i segons la legislació local.

Agència o oficina de representació
La seva activitat està limitada exclusivament a la publicitat i la promoció de la seva matriu. Pot investigar el mercat i explorar oportunitats de negoci. No pot obtenir ingressos.

 

És aconsellable comptar amb el suport d’un advocat o consultor local a l’hora de triar la forma d’activitat econòmica.

Constituint una entitat marroquina (filial)

Societat de responsabilitat limitada (SARL)
La forma jurídica més comuna:

  • Els socis només responen per les aportacions fetes.
  • Es tracta d’una entitat legal autònoma.
  • Capital social requerit baix (uns 980 euros).

Societat anònima
Entitat jurídica autònoma. En termes de responsabilitat i fiscalitat és semblant a la SRL, però amb unes obligacions addicionals d’òrgans de govern i uns costos d’establiment més alts que aquesta.

Altres

  • Societat Col·lectiva
  • Societat Civil
  • Societat Comanditària
  • Agrupació d’interés econòmic (GIE). Equivalent a la UTE

La forma més freqüent de joint venture amb un soci marroquí és el groupement d’intérêt économique (GIE), ja que no hi ha una normativa específica per a la formació de societats mixtes.