Protocol de negociació internacional al Marroc

  • Es requereix una certa flexibilitat en els temps de les negociacions i no s’ha de mostrar pressa.
  • El ramadà no és una bona època per als negocis.
  • El regateig és la manera habitual de fer concessions.
  • Durant les entrevistes, les presentacions són prolongades i no convé iniciar converses de feina ràpidament.
  • El tracte és de “vostè” i l’encaixada de mans és llarga i mirant als ulls.
  • Les documentacions i les ofertes s’elaboren en escriptura àrab i en francès.
  • És important disposar de la col·laboració d’un soci local.
  • No s’ha de discutir sobre religió i tampoc s’aconsella fer-ho sobre política.