Mitjans de pagament al Marroc

Cobrament

Exportacions al Marroc

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia.
 • Cobrances:
  ges­tió de cobrament de documents comercials davant del comprador per part d’un banc al Marroc. Generalment, es tracta de remeses amb pagament o efecte a la vista.
 • Pagament anticipat: 
  cal tenir en compte que l’empresa importadora marroquina, per norma general, només té permès avançar el 100% si la factura no supera els 200.000 MAD (dírhams marroquins). En cas que superi aquesta quantitat, el pagament anticipat no ha de superar el 30% del valor FOB de la factura.

Pagament

Importacions des del Marroc

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents.
 • Remesa d’importació:
  ges­tió de cobrament de documents comercials davant del comprador per part del banc espanyol.
 • Transferència simple.
Atenció especial al control de canvis.