Exportar al Marroc

El Marroc. Regne del Marroc

Oportunitats d’exportació per a l’empresa espanyola al Marroc

Fortaleses

 • Proximitat geogràfica: a 14 km per l’estret de Gibraltar; la ruta de vol Madrid/Barcelona-Casablanca dura 2 hores.
 • Estabilitat política.
 • País àrab amb cultura d’obertura i tolerància.
 • Evolució econòmica favorable i creixement sostingut.
 • Accés lliure d’aranzels a un mercat de 1.000 milions de consumidors.
 • Mà d’obra qualificada i cost competitiu.

Inversions

A les empreses espanyoles els esperen oportunitats relacionades amb:

 • Obra civil, modernització i ampliació d’infraestructures.
 • Equipament agrícola/agroalimentari.
 • Semifacturació industrial i equipament industrial (sobretot tèxtil).
 • Equipament i gestió turística.
 • Serveis de transport i logística.
 • Serveis d’enginyeria i consultoria.
 • Sanitat.
 • Distribució.
 • Material i equipament de la construcció.
 • Automoció, aeronàutica i sector ferroviari.
 • Energies renovables i tractament d’aigües.
 • Hi ha 6 zones franques amb beneficis fiscals.

Debilitats

 • Rigidesa burocràtica.
 • Dèficit d’infraestructures.
 • Dependència de la producció agrícola.

Perspectives

 • Creixement moderat de l’economia marroquina gràcies al bon comportament del sector agrícola i miner.
 • Prioritzen reformes estructurals (seguretat jurídica, mercat de treball i clima de negocis).

 

Contacte

El Marroc

Twin Center, 12eme étage
Angle Al Massira et Zerktouni
20000 Casablanca (Marroc)

Dades de contacte
Director: Francesc Rueda
Tel. (+212) 520 15 14 15

 

Contactar

Banc Sabadell al Marroc

Experiència

Banc Sabadell es va establir al Marroc amb una oficina operativa el 2009, després de dècades de relació amb les entitats financeres locals.

Banc Sabadell al Marroc té com a missió donar suport financer a les empreses espanyoles amb presència i/o interessos comercials en el país. En aquest sentit, els ofereix els seus coneixements i experiència en cada etapa del procés d’expansió i posa al seu abast les millors solucions d’acord amb les seves necessitats. La nostra sucursal al Marroc posa a disposició seva un servei de la màxima qualitat.

Serveis

 • Obertura de comptes corrents i de dipòsits, tant en dirhems com en divises convertibles.
 • Operacions de comerç exterior (crèdits documentaris, remeses, etc.).
 • Finançament de la inversió i del circulant a través de diversos productes financers (pòlisses de crèdit, préstecs, línies de descompte, crèdits i remeses documentàries, avals i garanties, etc.).
 • Avals i garanties davant de les administracions públiques i davant de tercers.
 • Mitjans de pagament i cobrament domèstics.
 • Gestió de tresoreria.