Exportar al Marroc

El Marroc. Regne del Marroc

Oportunitats d’exportació per a l’empresa espanyola al Marroc

Fortaleses

 • Proximitat geogràfica: a 14 km per l’estret de Gibraltar; la ruta de vol Madrid/Barcelona-Casablanca dura 2 hores.
 • Estabilitat política.
 • País àrab amb cultura d’obertura i tolerància.
 • Evolució econòmica favorable i creixement sostingut.
 • Accés lliure d’aranzels a un mercat de 1.000 milions de consumidors.
 • Mà d’obra qualificada i cost competitiu.

Inversions

A les empreses espanyoles els esperen oportunitats relacionades amb:

 • Obra civil, modernització i ampliació d’infraestructures.
 • Equipament agrícola/agroalimentari.
 • Semifacturació industrial i equipament industrial (sobretot tèxtil).
 • Equipament i gestió turística.
 • Serveis de transport i logística.
 • Serveis d’enginyeria i consultoria.
 • Sanitat.
 • Distribució.
 • Material i equipament de la construcció.
 • Automoció, aeronàutica i sector ferroviari.
 • Energies renovables i tractament d’aigües.
 • Hi ha 6 zones franques amb beneficis fiscals.

Debilitats

 • Rigidesa burocràtica.
 • Dèficit d’infraestructures.
 • Dependència de la producció agrícola.

Perspectives

 • Creixement moderat de l’economia marroquina gràcies al bon comportament del sector agrícola i miner.
 • Prioritzen reformes estructurals (seguretat jurídica, mercat de treball i clima de negocis).

 

Contacte

El Marroc

Twin Center, 12eme étage
Angle Al Massira et Zerktouni
20000 Casablanca (Marroc)

Dades de contacte
Director: Francesc Rueda
Tel. (+212) 520 15 14 15

 

Contactar

Banc Sabadell al Marroc

Experiència

Banc Sabadell va establir-se al Marroc el 2009 amb una oficina operativa, després de dècades de relació amb les entitats financeres locals.

Banc Sabadell al Marroc té com a missió donar suport financer a les empreses espanyoles amb presència i/o interessos comercials en el país. En aquest sentit, els ofereix els seus coneixements i experiència en cada etapa del procés d’expansió i posa al seu abast les millors solucions d’acord amb les seves necessitats. La nostra oficina opera com a full branch al Marroc i posa a disposició de les empreses un servei de la màxima qualitat.

Serveis

 • Obertura de comptes corrents i de dipòsits, tant en dirhems com en divises convertibles.
 • Operacions de comerç exterior (crèdits documentaris, remeses, etc.).
 • Finançament de la inversió i del circulant a través de diversos productes financers (pòlisses de crèdit, préstecs, línies de descompte, crèdits i remeses documentàries, avals i garanties, etc.).
 • Mitjans de pagament i cobrament domèstics.
 • Gestió de tresoreria.