Estructura empresarial a Malàisia

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació

La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No es permet fer negocis ni transaccions que suposin ingressos.

Sucursal

  • Només és aplicable per a casos molt específics, com ara licitació en infraestructures que ho requereixin.
  • L’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal. Té una gestió més complicada que la d’una empresa limitada o anònima.

Malàisia té un potencial de creixement sostenible del 5%, amb l’objectiu d’assolir una RPC de 15.000 USD els pròxims deu anys.

Constituint una entitat malàisia

Les lleis i normes mercantils a Malàisia segueixen la tradició anglesa i, com a resultat, hi ha una certa flexibilitat per fer acords societaris.

Sociedad de responsabilitat limitada:

  • La forma és la de societat limitada per accions, similar a la societat anònima.
  • El capital pot ser 100% estranger (físic o jurídic). Hi ha restriccions en alguns sectors.
  • Hi ha d’haver un mínim de dos administradors que resideixin al país.

Joint venture:

  • És una modalitat molt comuna per al desenvolupament de negocis que precisin d’un soci de Malàisia.
  • En el sector serveis és molt comuna perquè hi ha restriccions a la inversió estrangera.
  • Ha de tenir la forma jurídica de societat limitada per accions.